Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Hệ thống Chuyển Sinh Nhân Vật (Mới)
  23-10-20

  Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển sinh nhân vật và sử dụng điểm tiềm năng nhân vật.

  Hệ thống chuyển sinh:

  Đẳng Cấp Yêu Cầu Lệnh Chuyển Sinh Lệ phí
  Đạt cấp 155 !chuyensinh1 Miễn phí
  Đạt cấp 160 !chuyensinh2 Miễn phí
  Đạt cấp 165 !chuyensinh3 Miễn phí
  Đạt cấp 170 !chuyensinh4 Miễn phí
  Đạt cấp 175 !chuyensinh5 Miễn phí
  Đạt cấp 180 !chuyensinh5 Miễn phí

  Hệ thống cộng điểm sau khi chuyển sinh:

  • Điểm bonus này được tính không cộng dồn. Chỉ tính theo cấp chuyển sinh từng giai đoạn
  Chuyển sinh 1 Chuyển sinh 2 Chuyển sinh 3 Chuyển sinh 4 Chuyển sinh 5 Chuyển sinh 6
  +100 Tấn công +150 Tấn công +200 Tấn công +250 Tấn công +300 Tấn công +350 Tấn công
  +50 Phòng thủ +100 Phòng thủ +150 Phòng thủ +200 Phòng thủ +200 Phòng thủ +250 Phòng thủ
  +500 Hp +1000 Hp +1500 Hp +2000 Hp +2500 Hp +3000 Hp
  +250 Mp +500 Mp +1000 Mp +1500 Mp +2000 Mp +2500 Mp
  +10 Né tránh +20 Né tránh +30 Né tránh +40 Né tránh +50 Né tránh +60 Né tránh
  +10 Chính xác +20 Chính xác +30 Chính xác +40 Chính xác +50 Chính xác +60 Chính xác

  Lưu ý:

  • Chuyển sinh tất cả người chơi phải tháo hết đồ trên người xuống để tiến hành lệnh chuyển.
  • Sau khi chuyển sinh thành công sẽ quay về level 110 và thăng thiên 1.
  • Khí công thăng thiên sẽ không bị mất và reset toàn bộ điểm khí công đã nâng.

  Ấn chuyển sinh | Danh hiệu:

  • Sẽ được cập nhật sau…..

  Hệ thống chuyển sinh này tạm thời sẽ có cải thiện mới nữa nên tạm thời mọi người tham gia trước như thế này nhé. Cảm ơn