🎂 3 Year
MỪNG SINH NHẬT HIỆP KHÁCH
Kỉ niệm thành lập 08/10/2019 - 08/10/2022

Hệ thống Chuyển Sinh Nhân Vật (Mới)

Chuyển sinh – một tính năng đặc biệt của thế giới Hiệp Khách Giang Hồ được dành riêng cho quý đồng đạo đã đạt đến cấp độ nhất định.

Sau khi đã Chuyển Sinh, đồng đạo tiếp tục được những đồ hỗ trợ đầy bí ẩn và những cuộc hành trình đầy thú vị.

Tính năng Chuyển sinh – Cải Lão Hoàn Đồng chính thức ra mắt đồng đạo võ lâm.

↪️Cách thức chuyển sinh:

Chuyển sinh 1 Chuyển Sinh 2
Gõ lệnh: !chuyensinh1 Gõ lệnh: !chuyensinh2
Yêu cầu đẳng cấp: 155 Yêu cầu đẳng cấp: 160
+200 điểm tiềm năng +250 điểm tiềm năng

Chuyển sinh 3 Chuyển Sinh 4
Gõ lệnh: !chuyensinh3 Gõ lệnh: !chuyensinh4
Yêu cầu đẳng cấp: 165 Yêu cầu đẳng cấp: 170
+300 điểm tiềm năng +350 điểm tiềm năng

 

↪️Tăng điểm tiềm năng:

Sức mạnh
(Tăng tấn công)
Nội công
(Tăng phòng thủ)
Gân cốt
(Tăng % Máu)
Thân pháp
(Tăng chính xác)
Linh hoạt
(Tăng né tránh)

!sucmanh + số điểm

(ví dụ: !sucmanh 50)

!noicong + số điểm

(ví dụ: !noicong 50)

!gancot + số điểm

(ví dụ: !gancot 50)

!thanphap + số điểm

(ví dụ: !thanphap 50)

!linhhoat + số điểm

(ví dụ: !linhhoat 50)

 

↪️Trang bị chuyển sinh:

Thủy văn sức (Chuyển sinh 1) Viêm văn sức (Chuyển sinh 2)

Linh hồn thủy văn sức (Chuyển sinh 1)

Tất cả khí công +1, Tấn công +5%, Phòng thủ +5%
Sát thương võ công +5%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Xác xuất nhận tiền +50%, May mắn +5%, Drop quái +5%

Linh hồn Viêm văn sức (Chuyển sinh 2)

 Tất cả khí công +1, Tấn công +10%, Phòng thủ +10%
Sát thương võ công +10%, Sinh mệnh +1000, Nội công +600
Xác xuất nhận tiền +50%, May mắn +5%, Drop quái +5%

 

Bội Văn sức (Chuyển sinh 3) ????????????

Linh hồn Bội Văn sức (Chuyển sinh 3)

Tất cả khí công +2, Tấn công +15%, Phòng thủ +15%
Sát thương võ công +15%, Sinh mệnh +2000, Nội công +1000
Xác xuất nhận tiền +50%, May mắn +7%, Drop quái +7%

????????????

Lưu ý:

  • Khi chuyển sinh phải tháo toàn bộ đồ đang mặt trên người xuống.
  • Sau khi chuyển sinh sẽ quay về level 110 & thăng thiên 1.
  • Chuyển sinh các khí công thăng thiên đã học vẫn giữ nguyên không bị mất.
  • Để tẩy điểm tiềm năng sau khi bạn đã tăng gõ lệnh !taydiemtiemnang (phí [email protected])

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.