🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Hệ thống Chuyển Sinh Nhân Vật (Mới)

Chuyển sinh – một tính năng đặc biệt của thế giới Hiệp Khách Giang Hồ được dành riêng cho quý đồng đạo đã đạt đến cấp độ nhất định.

Sau khi đã Chuyển Sinh, đồng đạo tiếp tục được những đồ hỗ trợ đầy bí ẩn và những cuộc hành trình đầy thú vị.

Tính năng Chuyển sinh – Cải Lão Hoàn Đồng chính thức ra mắt đồng đạo võ lâm.

↪️Cách thức chuyển sinh:

Chuyển sinh 1 Chuyển Sinh 2 Chuyển sinh 3 Chuyển Sinh 4

Gõ lệnh: !chuyensinh1

Yêu cầu đẳng cấp: 155

+200 điểm tiềm năng

Gõ lệnh: !chuyensinh2

Yêu cầu đẳng cấp: 160

+250 điểm tiềm năng

Gõ lệnh: !chuyensinh3

Yêu cầu đẳng cấp: 165

+300 điểm tiềm năng

Gõ lệnh: !chuyensinh4

Yêu cầu đẳng cấp: 170

+350 điểm tiềm năng

Chuyển sinh 5

Chuyển sinh 6

Chuyển sinh 7

Chuyển sinh 8

Gõ lệnh: !chuyensinh5

Yêu cầu đẳng cấp: 175

+400 điểm tiềm năng

Gõ lệnh: !chuyensinh6

Yêu cầu đẳng cấp: 180

+450 điểm tiềm năng

Gõ lệnh: !chuyensinh7

Yêu cầu đẳng cấp: 185

+500 điểm tiềm năng

Gõ lệnh: !chuyensinh8

Yêu cầu đẳng cấp: 190

+550 điểm tiềm năng

 

↪️Tăng điểm tiềm năng:

Sức mạnh
(Tăng tấn công)
Nội công
(Tăng phòng thủ)
Gân cốt
(Tăng Máu)
Thân pháp
(Tăng chính xác)
Linh hoạt
(Tăng né tránh)

!sucmanh + điểm

(ví dụ: !sucmanh 50)

!noicong + điểm

(ví dụ: !noicong 50)

!gancot + điểm

(ví dụ: !gancot 50)

!thanphap + điểm

(ví dụ: !thanphap 50)

!linhhoat + điểm

(ví dụ: !linhhoat 50)

  • Ngoài ra các bạn có thể mua thêm hiệu ứng chuyển sinh để gia tăng thêm sức mạnh tại cửa hàng Shop@.

Lưu ý:

  • Khi chuyển sinh phải tháo toàn bộ đồ đang mặt trên người xuống.
  • Sau khi chuyển sinh sẽ quay về level 110 & thăng thiên 1.
  • Chuyển sinh các khí công thăng thiên đã học vẫn giữ nguyên không bị mất.
  • Để tẩy điểm tiềm năng sau khi bạn đã tăng gõ lệnh !taydiemtiemnang (phí 200@)