Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Chuyển đổi thế lực vật phẩm “Chính & Tà”
  15-10-20

  Giới thiệu sơ qua như các bạn cũng đã biết chuyển trang bị thế lực là gì?

  là có thể chuyển đổi trang bị từ thế lực này sang thế lực khác như: Vũ khí, áo, tay, chân,áo guild

  [-]Chuyển đổi thế lực “Vũ khí, áo, tay, chân”

  Bước 1: để vật phẩm ở vị trí túi hành trang “Ô đầu tiên” như ảnh minh họa.

  218

  Bước 2:

  Lệnh: !chuyentheluc-vp-cash

  Lệnh: !chuyentheluc-vp-gold

  • Tiêu hao (Vũ khí):10,000,000,000 Lượng.
  • Tiêu hao (Áo): 5,000,000,000 Lượng.
  • Tiêu hao (Tay – Chân): 3,000,000,000 Lượng.
  • Thì vật phẩm của bạn sẽ được chuyển thế lực hiện tại sang thế lực khác.
  • Đặc biệt: Vật phậm thuộc tính tất cả sẽ được giữ nguyên chỉ chuyển đổi thế lực cho vật phẩm bạn muốn chuyển.

  [-]Chuyển đổi thế lực “Áo choàng Guild”

  Bước 1: để vật phẩm ở vị trí túi hành trang “Ô đầu tiên” như ảnh minh họa.

  218

  Bước 2:

  Lệnh: !chuyentheluc-acg-cash

  Lệnh: !chuyentheluc-acg-gold

  • Tiêu hao: 2,000,000,000 Lượng
  • Thì vật phẩm của bạn sẽ được chuyển thế lực hiện tại sang thế lực khác.
  • Đặc biệt: Vật phậm thuộc tính tất cả sẽ được giữ nguyên chỉ chuyển đổi thế lực cho vật phẩm bạn muốn chuyển.

  Phí chuyển đổi 1 lần:

  • Áo choàng Guild 5,6,7