Chuyển đổi thế lực vật phẩm “Chính & Tà”

Giới thiệu sơ qua như các bạn cũng đã biết chuyển trang bị thế lực là gì?

Là có thể chuyển đổi trang bị từ thế lực chính sang ta & ngược lại như: Vũ khí, Trang bị & Áo choàng Guild

Chuyển đổi thế lực: Vũ khí, áo, tay, chân

Bước 1.Đặt vật phẩm ở vị trí túi đồ “Ô 0” như ảnh minh họa.

Bước 2.Gõ lệnh: !chuyentheluc-vp-cash

  • Vũ khí: 1000@Cash / lần
  • Áo: 500@Cash / lần
  • Tay – Chân: 300@Cash / lần

Hoặc gõ lệnh: !chuyentheluc-vp-gold

  • Vũ khí:10,000,000,000 Lượng / lần
  • Áo: 5,000,000,000 Lượng / lần
  • Tay – Chân: 3,000,000,000 Lượng / lần

Chuyển đổi thế lực: Áo choàng Guild

Bước 1.Đặt vật phẩm ở vị trí túi đồ “Ô 0” như ảnh minh họa.

Bước 2.Gõ lệnh: !chuyentheluc-acg-cash

  • 200@Cash / lần

Hoặc gõ lệnh: !chuyentheluc-acg-gold

  • Phí: 2,000,000,000 Lượng / lần
  • Thì vật phẩm của bạn sẽ được chuyển thế lực hiện tại sang thế lực khác.
  • Đặc biệt: Vật phậm thuộc tính tất cả sẽ được giữ nguyên chỉ chuyển đổi thế lực cho vật phẩm bạn muốn chuyển.

Thì vật phẩm của bạn sẽ được chuyển từ thế lực hiện tại sang thế lực khác.

Đặc biệt: Vật phậm thuộc tính tất cả sẽ được giữ nguyên chỉ chuyển đổi thế lực cho vật phẩm bạn muốn chuyển.