Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Gm ONLINE
    07.00 - 20.00
  Vui lòng inbox vào thời gian này
  GM : Online
  Fanpage : Hỗ trợ
  Chuyển đổi thế lực vật phẩm “Chính & Tà”
  15-10-20

  Giới thiệu sơ qua như các bạn cũng đã biết chuyển trang bị thế lực là gì?

  là có thể chuyển đổi trang bị từ thế lực này sang thế lực khác như: Vũ khí, áo, tay, chân,áo guild

  [-]Chuyển đổi thế lực “Vũ khí, áo, tay, chân”

  Bước 1: để vật phẩm ở vị trí túi hành trang “Ô đầu tiên” như ảnh minh họa.

  218

  Bước 2: gõ lệnh !chuyentheluc-vp (có nghĩa là chuyển thế lực vật phẩm).

  • Thì vật phẩm của bạn sẽ được chuyển thế lực hiện tại sang thế lực khác.
  • Đặc biệt: Vật phậm thuộc tính tất cả sẽ được giữ nguyên chỉ chuyển đổi thế lực cho vật phẩm bạn muốn chuyển.

  Phí chuyển đổi 1 lần:

  [-]Chuyển đổi thế lực “Áo choàng Guild”

  Bước 1: để vật phẩm ở vị trí túi hành trang “Ô đầu tiên” như ảnh minh họa.

  218

  Bước 2: gõ lệnh !chuyentheluc-acg (có nghĩa là chuyển thế lực áo choàng guild).

  • Thì vật phẩm của bạn sẽ được chuyển thế lực hiện tại sang thế lực khác.
  • Đặc biệt: Vật phậm thuộc tính tất cả sẽ được giữ nguyên chỉ chuyển đổi thế lực cho vật phẩm bạn muốn chuyển.

  Phí chuyển đổi 1 lần: