[Hệ thống] – Bang Hội

1. Làm thế nào để có điểm Guild ?

 • Tìm Danh vọng bang hội bằng cách tham gia hoạt động Thế lực chiến, War guild, Săn Boss, Event, Shop@.
 • Sử dụng Danh vọng bang hội mỗi lần dùng tăng ngẫu nhiên từ 5 đến 10 điểm Guild.
 • Danh vọng bang hội sử dụng không giới hạn điểm.

Lưu ý:

 • Khi rời khỏi Guild, điểm Guild của nhân vật đó sẽ mất (về 0).
 • Khi chưa tham gia bất chứ G nào mà sử dụng thì sẽ mất vật phẩm.

2. Làm thế nào để nâng cấp Guild ?

 • Hệ thống nâng cấp Guild rất đơn giản, chỉ cần đủ điểm là Guild tự nâng cấp, sau đây là các mốc điểm.
 • Tổng điểm Guild sẽ là tổng số điểm Guild của tất cả thành viên có trong Guild, sẽ được cập nhật mỗi ngày vào lúc 00:00 AM hằng ngày.
ĐIỂM NÂNG CẤP GUILD THƯỞNG CẤP GUILD
 • Cấp 1: 0 – 50 điểm
 • HP: 10 – MP: 10 – EXP: 2%
 • Cấp 2: 50 – 100 điểm
 • HP: 50 – MP: 50 – EXP: 5%
 • Cấp 3: 100 – 150 điểm
 • HP: 100 – MP: 100 – EXP: 8%
 • Cấp 4: 150 – 500 điểm
 • HP: 150 – MP: 150 – EXP: 11%
 • Cấp 5: 500 – 1000 điểm
 • HP: 200 – MP: 200 – EXP: 14%
 • Cấp 6: 1000 – 3000 điểm
 • HP: 250 – MP: 250 – EXP: 17%
 • Cấp 7: 3000 – 6000 điểm
 • HP: 300 – MP: 300 – EXP: 20%
 • Cấp 8: 6000 – 9000 điểm
 • HP: 350 – MP: 350 – EXP: 23%
 • Cấp 9: 9000 – 15000 điểm
 • HP: 400 – MP: 400 – EXP: 26%
 • Cấp 10: 15000 điểm trở lên
 • HP: 500 – MP: 300 – EXP: 30%

3. Chuyển đổi áo choàng Guild?

– Đối với áo choàng Guild đã có thuộc tính sẵn mua vật phẩm sau sẽ chuyển thành áo bạn muốn và giữ nguyên thuộc tính không bị mất.

 • Môn chủ -> Thành Viên hoặc Thành viên -> Môn chủ.
 • Giới tính áo Nam -> Nữ hoặc Giới tính áo Nữ -> Nam.
 • Chính -> Tà hoặc Tà -> Chính.