Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Nâng cấp cải tiến trang bị Khá tốt, Cao cấp
  15-10-20

  Nâng cấp cải tiến trang bị Khá tốt, Cao cấp

  – Hệ thống sẽ hoạt động sau bảo trì định kỳ 18:05 ngày 15/07/2020

  Hệ thống này có tác dụng gần giống như hệ thống chế tạo, như đó dễ nó được cải tiến hơn yêu cầu các bạn nhặt được vật phẩm đến nâng cao phẩm chất của trang bị dễ sử dụng hơn.

  • Hệ thống nâng cấp cải tiến không gây mất hiệu ứng option từ Vũ khí hoặc Áo như: Cường hoá, hợp thành, phẩm chấm, thuộc tính..vv điều không bị ảnh hưởng.
  • Cải tiến có tỉ lệ “thất bại và mất vật phẩm”, nên khi sử dụng nên dùng “Bùa An Toàn” để được bảo toàn.
  • Tỉ lệ thành công mặc định (chưa tính may mắn) là 25%.
  • Có các mức cơ bản như sau: Thường (mặc định), Khá Tốt (+5%), Cao Cấp (+8%).
  • Cường khóa thành công cộng lên một bật , Thường sẽ lên Khá Tốt , Khá Tốt lên Cao Cấp.
  • Yêu cầu: Vũ khí & Áo phải từ level 80 trỡ lên mới có thể cái tiến vật phẩm.

  NPC: Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

  163

  Vật phẩm để cải tiến trang bị:

  169

  Sự khác nhau giữa các mức cải tiến:

  164

  165

  166

  Chỉ số trên dựa vào chỉ số cơ bản của trang bị chứ không tính chỉ số cộng thêm!