🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Nâng cấp cải tiến “Vũ khí, Trang bị” Khá tốt, Cao cấp

Nâng cấp cải tiến “Vũ khí, Trang bị” Khá tốt, Cao cấp

Hệ thống này có tác dụng gần giống như hệ thống chế tạo, như đó dễ nó được cải tiến hơn yêu cầu các bạn nhặt được vật phẩm đến nâng cao phẩm chất của trang bị dễ sử dụng hơn.

  • Hệ thống nâng cấp cải tiến không gây mất hiệu ứng option từ Vũ khí hoặc Áo như: Cường hoá, hợp thành, phẩm chấm, thuộc tính..vv điều không bị ảnh hưởng.
  • Cải tiến có tỉ lệ “Thất bại và mất vật phẩm”, nên khi sử dụng nên dùng “Bùa An Toàn” để được bảo toàn.
  • Tỉ lệ thành công mặc định (chưa tính may mắn) là 25%.
  • Có các mức cơ bản như sau: Thường (mặc định), Khá Tốt (+5%), Cao Cấp (+8%).
  • Cường khóa thành công +1 bậc , Thường sẽ lên Khá Tốt , Khá Tốt lên Cao Cấp.

Tơ nhện vàng, Tơ nhện vàng(Chân): Áo, giáp, tay, chân.

Thủy ngọc kim thạch, Thủy ngọc kim thạch(Chân): Vũ khí

Bùa An Toàn (Không mất vật phẩm khi thất bại)

NPC: Sơn Bích (Huyền Bột Phái)

  • Yêu cầu: Vũ khí, trang bị từ cấp 110 trỡ lên mới có thể cái tiến vật phẩm.

Vật phẩm để cải tiến trang bị:

169

Sự khác nhau giữa các mức cải tiến:

Chỉ số trên dựa vào chỉ số cơ bản của trang bị chứ không tính chỉ số cộng thêm!