🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Thú nuôi (Tiến hóa thú nuôi thường & thần)

Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng & nâng cấp Thú nuôi

  1. Trứng triệu hồi Thú nuôi(Ngẫu nhiên).
  2. Nhấn chuột phải để mở ngẫu nhiện các loại Thú nuôi.
  3. Bùa tiến hóa(Thú nuôi).

Thú nuôi – (Long miêu) (Cơ bản) HP: 50 – MP: 25 – N.tránh: 10
Thú nuôi – (Thần điêu) (Cơ bản) HP: 15 – P.thủ: 2 – Money: 2
Thú nuôi – (Truy phong báo) (Cơ bản) HP: 15 – P.thủ: 4 – N.tránh: 3
Thú nuôi – (Phách thiên hổ) (Cơ bản) T.công: 3 – C.xác: 3 – N.tránh: 3
Thú nuôi – (Lam lang) (Cơ bản) Exp: 1% – P.thủ: 2 – N.tránh: 2
Thú nuôi – (Chow Chow) (Cơ bản) HP: 15 – Uy lực P.thủ: 1 – C.xác: 3
Thú nuôi (Thường) – (Doberman) (Cơ bản) MP: 15 – C.lực v.công: 3% – N.tránh: 3

Dùng để nâng cấp Thú nuôi cách sử dụng như sau:

  • Nhấn chuột “trái vào lá bùa” di chuyển sang con thú cưng (Thú nuôi) hiện tại bạn muốn nâng cấp thả vào con Thú nuôi là có thể nâng cấp.
  • Thành công hay thất bại tăng dần theo cấp độ của Thú nuôi

Ảnh minh họa chi tiết mở Thú nuôi & nâng Thú nuôi:

Thú nuôi Thường: Cập nhật vào ngày 08/05/2021.

Yêu cầu:

  • Thú nuôi cơ bản
  • Bùa nâng cấp thú nuôi (Thường)
 

Thú nuôi THẦN: Cập nhật vào ngày 16/02/2022 (BIG UPDATE 19.0).

Yêu cầu:

  • Thú nuôi cấp 10
  • Bùa nâng cấp thú nuôi (Thần)

 

Thú nuôi – (Long miêu) (Thường) Thú nuôi – (Long miêu) (Thần)
Cấp: 1 – HP: 100 – MP: 50 – N.tránh: 15

Cấp: 2 – HP: 200 – MP: 100 – N.tránh: 20

Cấp: 3 – HP: 300 – MP: 150 – N.tránh: 25

Cấp: 4 – HP: 400 – MP: 200 – N.tránh: 30

Cấp: 5 – HP: 500 – MP: 250 – N.tránh: 35

Cấp: 6 – HP: 600 – MP: 300 – N.tránh: 40

Cấp: 7 – HP: 700 – MP: 350 – N.tránh: 45

Cấp: 8 – HP: 800 – MP: 400 – N.tránh: 50

Cấp: 9 – HP: 900 – MP: 450 – N.tránh: 55 – K.công: 1

Cấp: 10 – HP: 1000 – MP: 500 N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – HP: 1100 – MP: 550 – N.tránh: 65 – K.công: 2

Cấp: 12 – HP: 1200 – MP: 600 – N.tránh: 70 – K.công: 2

Cấp: 13 – HP: 1300 – MP: 650 – N.tránh: 75 – K.công: 2

Cấp: 14 – HP: 1400 – MP: 700 – N.tránh: 80 – K.công: 2

Cấp: 15 – HP: 1500 – MP: 750 – N.tránh: 85 – K.công: 2

Cấp: 16 – HP: 1600 – MP: 800 – N.tránh: 90 – K.công: 2

Cấp: 17 – HP: 1700 – MP: 850 – N.tránh: 95 – K.công: 2

Cấp: 18 – HP: 1800 – MP: 900 – N.tránh: 100 – K.công: 2

Cấp: 19 – HP: 2000 – MP: 1000 – N.tránh: 120 – K.công: 2

MASTER – HP: 2500 – MP: 1500 – N.tránh: 150 – K.công: 3

Thú nuôi – (Thần điêu) (Thường) Thú nuôi – (Thần điêu) (Thần)
Cấp: 1 – HP: 25 – P.thủ: 4 – Money: 5

Cấp: 2 – HP: 50 – P.thủ: 8 – Money: 10

Cấp: 3 – HP: 100 – P.thủ: 12 – Money: 15

Cấp: 4 – HP: 150 – P.thủ: 16 – Money: 20

Cấp: 5 – HP: 200 – P.thủ: 20 – Money: 25

Cấp: 6 – HP: 250 – P.thủ: 24 – Money: 30

Cấp: 7 – HP: 300 – P.thủ: 28 – Money: 35

Cấp: 8 – HP: 350 – P.thủ: 32 – Money: 40

Cấp: 9 – HP: 450 – P.thủ: 36 – Money: 45 – May mắn: 1

Cấp: 10 – HP: 500 – P.thủ: 40 – Money: 50 – May mắn: 2

Cấp: 11 – HP: 550 – P.thủ: 44 – Money: 55 – May mắn: 2

Cấp: 12 – HP: 600 – P.thủ: 48 – Money: 60 – May mắn: 2

Cấp: 13 – HP: 650 – P.thủ: 52 – Money: 65 – May mắn: 2

Cấp: 14 – HP: 700 – P.thủ: 56 – Money: 70 – May mắn: 2

Cấp: 15 – HP: 750 – P.thủ: 60 – Money: 75 – May mắn: 2

Cấp: 16 – HP: 800 – P.thủ: 64 – Money: 80 – May mắn: 2

Cấp: 17 – HP: 850 – P.thủ: 68 – Money: 85 – May mắn: 2

Cấp: 18 – HP: 900 – P.thủ: 72 – Money: 90 – May mắn: 2

Cấp: 19 – HP: 950 – P.thủ: 76 – Money: 95 – May mắn: 2

MASTER – HP: 1000 – P.thủ: 80 – Money: 100 – May mắn: 3

Thú nuôi – (Truy phong báo) (Thường) Thú nuôi – (Truy phong báo) (Thần)
Cấp: 1 – T.công: 6 – C.xác: 6 – N.tránh: 6

Cấp: 2 – T.công: 12 – C.xác: 12 – N.tránh: 12

Cấp: 3 – T.công: 18 – C.xác: 18 – N.tránh: 18

Cấp: 4 – T.công: 24 – C.xác: 24 – N.tránh: 24

Cấp: 5 – T.công: 30 – C.xác: 30 – N.tránh: 30

Cấp: 6 – T.công: 36 – C.xác: 36 – N.tránh: 36

Cấp: 7 – T.công: 42 – C.xác: 42 – N.tránh: 42

Cấp: 8 – T.công: 48 – C.xác: 48 – N.tránh: 48

Cấp: 9 – T.công: 54 – C.xác: 54 – N.tránh: 54 – K.công: 1

Cấp: 10 – T.công: 60 – C.xác: 60 – N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – T.công: 63 – C.xác: 63 – N.tránh: 63 – K.công: 2

Cấp: 12 – T.công: 66 – C.xác: 66 – N.tránh: 66 – K.công: 2

Cấp: 13 – T.công: 69 – C.xác: 69 – N.tránh: 69 – K.công: 2

Cấp: 14 – T.công: 72 – C.xác: 72 – N.tránh: 72 – K.công: 2

Cấp: 15 – T.công: 75 – C.xác: 75 – N.tránh: 75 – K.công: 2

Cấp: 16 – T.công: 78 – C.xác: 78 – N.tránh: 78 – K.công: 2

Cấp: 17 – T.công: 81 – C.xác: 81 – N.tránh: 81 – K.công: 2

Cấp: 18 – T.công: 84 – C.xác: 84 – N.tránh: 84 – K.công: 2

Cấp: 19 – T.công: 90 – C.xác: 90 – N.tránh: 90 – K.công: 2

MASTER – T.công: 100  – C.xác: 100 – N.tránh: 100 – K.công: 3

Thú nuôi – (Phách thiên hổ) (Thường) Thú nuôi – (Phách thiên hổ) (Thần)
Cấp: 1 – HP: 25 – P.thủ: 8 – N.tránh: 6

Cấp: 2 – HP: 50 – P.thủ: 16 – N.tránh: 12

Cấp: 3 – HP: 75 – P.thủ: 24 – N.tránh: 18

Cấp: 4 – HP: 100 – P.thủ: 32 – N.tránh: 24

Cấp: 5 – HP: 125 – P.thủ: 40 – N.tránh: 30

Cấp: 6 – HP: 150 – P.thủ: 48 – N.tránh: 36

Cấp: 7 – HP: 175 – P.thủ: 56 – N.tránh: 42

Cấp: 8 – HP: 200 – P.thủ: 64 – N.tránh: 48

Cấp: 9 – HP: 227 – P.thủ: 72 – N.tránh: 54 – K.công: 1

Cấp: 10 – HP: 250 – P.thủ: 80 – N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – HP: 300 – P.thủ: 90 – N.tránh: 70 – K.công: 2

Cấp: 12 – HP: 400 – P.thủ: 100 – N.tránh: 80 – K.công: 2

Cấp: 13 – HP: 500 – P.thủ: 110 – N.tránh: 90 – K.công: 2

Cấp: 14 – HP: 600 – P.thủ: 120 – N.tránh: 100 – K.công: 2

Cấp: 15 – HP: 700 – P.thủ: 130 – N.tránh: 110 – K.công: 2

Cấp: 16 – HP: 800 – P.thủ: 140 – N.tránh: 120 – K.công: 2

Cấp: 17 – HP: 900 – P.thủ: 150 – N.tránh: 130 – K.công: 2

Cấp: 18 – HP: 1000 – P.thủ: 160 – N.tránh: 140 – K.công: 2

Cấp: 19 – HP: 1200 – P.thủ: 180 – N.tránh: 150 – K.công: 2

MASTER – HP: 1500 – P.thủ: 200 – N.tránh: 160 – K.công: 3

Thú nuôi – (Lam lang) (Thường) Thú nuôi (Thần) – (Lam lang) (Thần)
Cấp: 1 – Exp: 2% – P.thủ: 5 – N.tránh: 5

Cấp: 2 – Exp: 4% – P.thủ: 10 – N.tránh: 10

Cấp: 3 – Exp: 6% – P.thủ: 15 – N.tránh: 15

Cấp: 4 – Exp: 8% – P.thủ: 20 – N.tránh: 20

Cấp: 5 – Exp: 10% – P.thủ: 25 – N.tránh: 25

Cấp: 6 – Exp: 12% – P.thủ: 30 – N.tránh: 30

Cấp: 7 – Exp: 14% – P.thủ: 35 – N.tránh: 35

Cấp: 8 – Exp: 16% – P.thủ: 40 – N.tránh: 40

Cấp: 9 – Exp: 18% – P.thủ: 45 – N.tránh: 45 – K.công: 1

Cấp: 10 – Exp: 20% – P.thủ: 50 – N.tránh: 50 – K.công: 2

Cấp: 11 – Exp: 22% – P.thủ: 60 – N.tránh: 55 – K.công: 2

Cấp: 12 – Exp: 24% – P.thủ: 70 – N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 13 – Exp: 26% – P.thủ: 80 – N.tránh: 65 – K.công: 2

Cấp: 14 – Exp: 28% – P.thủ: 90 – N.tránh: 70 – K.công: 2

Cấp: 15 – Exp: 30% – P.thủ: 100 – N.tránh: 75 – K.công: 2

Cấp: 16 – Exp: 32% – P.thủ: 110 – N.tránh: 80 – K.công: 2

Cấp: 17 – Exp: 34% – P.thủ: 120 – N.tránh: 85 – K.công: 2

Cấp: 18 – Exp: 36% – P.thủ: 130 – N.tránh: 90 – K.công: 2

Cấp: 19 – Exp: 38% – P.thủ: 140 – N.tránh: 95 – K.công: 2

MASTER – Exp: 40% – P.thủ: 150 – N.tránh: 100 – K.công: 3

Thú nuôi – (Chow Chow) (Thường) Thú nuôi (Thần) – (Chow Chow) (Thần)
Cấp: 1 – MP: 25 – C.lực v.công: 2% – N.tránh: 6

Cấp: 2 – MP: 50 – C.lực v.công: 4% – N.tránh: 12

Cấp: 3 – MP: 75 – C.lực v.công: 6% – N.tránh: 18

Cấp: 4 – MP: 100 – C.lực v.công: 8% – N.tránh: 24

Cấp: 5 – MP: 125 – C.lực v.công: 10% – N.tránh: 30

Cấp: 6 – MP: 150 – C.lực v.công: 12% – N.tránh: 36

Cấp: 7 – MP: 175 – C.lực v.công: 14% – N.tránh: 42

Cấp: 8 – MP: 200 – C.lực v.công: 16% – N.tránh: 48

Cấp: 9 – MP: 225 – C.lực v.công: 18% – N.tránh: 54 – K.công: 1

Cấp: 10 – MP: 250 – C.lực v.công: 20% – N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – MP: 280 – C.lực v.công: 22% – N.tránh: 66 – K.công: 2

Cấp: 12 – MP: 310 – C.lực v.công: 24% – N.tránh: 72 – K.công: 2

Cấp: 13 – MP: 340 – C.lực v.công: 26% – N.tránh: 78 – K.công: 2

Cấp: 14 – MP: 370 – C.lực v.công: 28% – N.tránh: 84 – K.công: 2

Cấp: 15 – MP: 400 – C.lực v.công: 30% – N.tránh: 90 – K.công: 2

Cấp: 16 – MP: 430 – C.lực v.công: 32% – N.tránh: 96 – K.công: 2

Cấp: 17 – MP: 460 – C.lực v.công: 34% – N.tránh: 102 – K.công: 2

Cấp: 18 – MP: 490 – C.lực v.công: 36% – N.tránh: 108 – K.công: 2

Cấp: 19 – MP: 520 – C.lực v.công: 38% – N.tránh: 114 – K.công: 2

MASTER – MP: 550 – C.lực v.công: 40% – N.tránh: 120 – K.công: 3

Thú nuôi – (Doberman) (Thường) Thú nuôi (Thường) – (Doberman) (Thần)
Cấp: 1 – HP: 25 – Uy lực P.thủ: 6 – C.xác: 6

Cấp: 2 – HP: 50 – Uy lực P.thủ: 12 – C.xác: 12

Cấp: 3 – HP: 75 – Uy lực P.thủ: 18 – C.xác: 18

Cấp: 4 – HP: 100 – Uy lực P.thủ: 24 – C.xác: 24

Cấp: 5 – HP: 125 – Uy lực P.thủ: 30 – C.xác: 30

Cấp: 6 – HP: 150 – Uy lực P.thủ: 36 – C.xác: 36

Cấp: 7 – HP: 175 – Uy lực P.thủ: 42 – C.xác: 42

Cấp: 8 – HP: 200 – Uy lực P.thủ: 48 – C.xác: 48

Cấp: 9 – HP: 225 – Uy lực P.thủ: 54 – C.xác: 54 – K.công: 1

Cấp: 10 – HP: 250 – Uy lực P.thủ: 60 – C.xác: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – HP: 280 – Uy lực P.thủ: 66 – C.xác: 66 – K.công: 2

Cấp: 12 – HP: 310 – Uy lực P.thủ: 72 – C.xác: 72 – K.công: 2

Cấp: 13 – HP: 340 – Uy lực P.thủ: 78 – C.xác: 78 – K.công: 2

Cấp: 14 – HP: 370 – Uy lực P.thủ: 84 – C.xác: 84 – K.công: 2

Cấp: 15 – HP: 400 – Uy lực P.thủ: 90 – C.xác: 90 – K.công: 2

Cấp: 16 – HP: 430 – Uy lực P.thủ: 96 – C.xác: 96 – K.công: 2

Cấp: 17 – HP: 460 – Uy lực P.thủ: 102 – C.xác: 102 – K.công: 2

Cấp: 18 – HP: 490 – Uy lực P.thủ: 108 – C.xác: 108 – K.công: 2

Cấp: 19 – HP: 520 – Uy lực P.thủ: 114 – C.xác: 114 – K.công: 2

MASTER – HP: 550 – Uy lực P.thủ: 120 – C.xác: 120 – K.công: 3