Đêm Hội Trăng Rằm

Vui Tết Trung Thu 2023

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản 20.0

Thú nuôi (Tiến hóa thú nuôi thường & thần)

Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng & nâng cấp Thú nuôi

  1. Trứng triệu hồi Thú nuôi(Ngẫu nhiên).
  2. Nhấn chuột phải để mở ngẫu nhiện các loại Thú nuôi.
  3. Bùa tiến hóa(Thú nuôi).

Thú nuôi – (Long miêu) (Cơ bản) HP: 50 – MP: 25 – N.tránh: 10
Thú nuôi – (Thần điêu) (Cơ bản) HP: 15 – P.thủ: 2 – Money: 2
Thú nuôi – (Truy phong báo) (Cơ bản) HP: 15 – P.thủ: 4 – N.tránh: 3
Thú nuôi – (Phách thiên hổ) (Cơ bản) T.công: 3 – C.xác: 3 – N.tránh: 3
Thú nuôi – (Lam lang) (Cơ bản) Exp: 1% – P.thủ: 2 – N.tránh: 2
Thú nuôi – (Chow Chow) (Cơ bản) HP: 15 – Uy lực P.thủ: 1 – C.xác: 3
Thú nuôi (Thường) – (Doberman) (Cơ bản) MP: 15 – C.lực v.công: 3% – N.tránh: 3

Dùng để nâng cấp Thú nuôi cách sử dụng như sau:

  • Nhấn chuột “trái vào lá bùa” di chuyển sang con thú cưng (Thú nuôi) hiện tại bạn muốn nâng cấp thả vào con Thú nuôi là có thể nâng cấp.
  • Thành công hay thất bại tăng dần theo cấp độ của Thú nuôi

Ảnh minh họa chi tiết mở Thú nuôi & nâng Thú nuôi:

Thú nuôi Thường: Cập nhật vào ngày 08/05/2021.

Yêu cầu:

  • Thú nuôi cơ bản
  • Bùa nâng cấp thú nuôi (Thường)
 

Thú nuôi THẦN: Cập nhật vào ngày 16/02/2022 (BIG UPDATE 19.0).

Yêu cầu:

  • Thú nuôi cấp 10
  • Bùa nâng cấp thú nuôi (Thần)

 

Thú nuôi – (Long miêu) (Thường) Thú nuôi – (Long miêu) (Thần)
Cấp: 1 – HP: 100 – MP: 50 – N.tránh: 15

Cấp: 2 – HP: 200 – MP: 100 – N.tránh: 20

Cấp: 3 – HP: 300 – MP: 150 – N.tránh: 25

Cấp: 4 – HP: 400 – MP: 200 – N.tránh: 30

Cấp: 5 – HP: 500 – MP: 250 – N.tránh: 35

Cấp: 6 – HP: 600 – MP: 300 – N.tránh: 40

Cấp: 7 – HP: 700 – MP: 350 – N.tránh: 45

Cấp: 8 – HP: 800 – MP: 400 – N.tránh: 50

Cấp: 9 – HP: 900 – MP: 450 – N.tránh: 55 – K.công: 1

Cấp: 10 – HP: 1000 – MP: 500 N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – HP: 1100 – MP: 550 – N.tránh: 65 – K.công: 2

Cấp: 12 – HP: 1200 – MP: 600 – N.tránh: 70 – K.công: 2

Cấp: 13 – HP: 1300 – MP: 650 – N.tránh: 75 – K.công: 2

Cấp: 14 – HP: 1400 – MP: 700 – N.tránh: 80 – K.công: 2

Cấp: 15 – HP: 1500 – MP: 750 – N.tránh: 85 – K.công: 2

Cấp: 16 – HP: 1600 – MP: 800 – N.tránh: 90 – K.công: 2

Cấp: 17 – HP: 1700 – MP: 850 – N.tránh: 95 – K.công: 2

Cấp: 18 – HP: 1800 – MP: 900 – N.tránh: 100 – K.công: 2

Cấp: 19 – HP: 2000 – MP: 1000 – N.tránh: 120 – K.công: 2

MASTER – HP: 2500 – MP: 1500 – N.tránh: 150 – K.công: 3

Thú nuôi – (Thần điêu) (Thường) Thú nuôi – (Thần điêu) (Thần)
Cấp: 1 – HP: 25 – P.thủ: 4 – Money: 5

Cấp: 2 – HP: 50 – P.thủ: 8 – Money: 10

Cấp: 3 – HP: 100 – P.thủ: 12 – Money: 15

Cấp: 4 – HP: 150 – P.thủ: 16 – Money: 20

Cấp: 5 – HP: 200 – P.thủ: 20 – Money: 25

Cấp: 6 – HP: 250 – P.thủ: 24 – Money: 30

Cấp: 7 – HP: 300 – P.thủ: 28 – Money: 35

Cấp: 8 – HP: 350 – P.thủ: 32 – Money: 40

Cấp: 9 – HP: 450 – P.thủ: 36 – Money: 45 – May mắn: 1

Cấp: 10 – HP: 500 – P.thủ: 40 – Money: 50 – May mắn: 2

Cấp: 11 – HP: 550 – P.thủ: 44 – Money: 55 – May mắn: 2

Cấp: 12 – HP: 600 – P.thủ: 48 – Money: 60 – May mắn: 2

Cấp: 13 – HP: 650 – P.thủ: 52 – Money: 65 – May mắn: 2

Cấp: 14 – HP: 700 – P.thủ: 56 – Money: 70 – May mắn: 2

Cấp: 15 – HP: 750 – P.thủ: 60 – Money: 75 – May mắn: 2

Cấp: 16 – HP: 800 – P.thủ: 64 – Money: 80 – May mắn: 2

Cấp: 17 – HP: 850 – P.thủ: 68 – Money: 85 – May mắn: 2

Cấp: 18 – HP: 900 – P.thủ: 72 – Money: 90 – May mắn: 2

Cấp: 19 – HP: 950 – P.thủ: 76 – Money: 95 – May mắn: 2

MASTER – HP: 1000 – P.thủ: 80 – Money: 100 – May mắn: 3

Thú nuôi – (Truy phong báo) (Thường) Thú nuôi – (Truy phong báo) (Thần)
Cấp: 1 – T.công: 6 – C.xác: 6 – N.tránh: 6

Cấp: 2 – T.công: 12 – C.xác: 12 – N.tránh: 12

Cấp: 3 – T.công: 18 – C.xác: 18 – N.tránh: 18

Cấp: 4 – T.công: 24 – C.xác: 24 – N.tránh: 24

Cấp: 5 – T.công: 30 – C.xác: 30 – N.tránh: 30

Cấp: 6 – T.công: 36 – C.xác: 36 – N.tránh: 36

Cấp: 7 – T.công: 42 – C.xác: 42 – N.tránh: 42

Cấp: 8 – T.công: 48 – C.xác: 48 – N.tránh: 48

Cấp: 9 – T.công: 54 – C.xác: 54 – N.tránh: 54 – K.công: 1

Cấp: 10 – T.công: 60 – C.xác: 60 – N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – T.công: 63 – C.xác: 63 – N.tránh: 63 – K.công: 2

Cấp: 12 – T.công: 66 – C.xác: 66 – N.tránh: 66 – K.công: 2

Cấp: 13 – T.công: 69 – C.xác: 69 – N.tránh: 69 – K.công: 2

Cấp: 14 – T.công: 72 – C.xác: 72 – N.tránh: 72 – K.công: 2

Cấp: 15 – T.công: 75 – C.xác: 75 – N.tránh: 75 – K.công: 2

Cấp: 16 – T.công: 78 – C.xác: 78 – N.tránh: 78 – K.công: 2

Cấp: 17 – T.công: 81 – C.xác: 81 – N.tránh: 81 – K.công: 2

Cấp: 18 – T.công: 84 – C.xác: 84 – N.tránh: 84 – K.công: 2

Cấp: 19 – T.công: 90 – C.xác: 90 – N.tránh: 90 – K.công: 2

MASTER – T.công: 100  – C.xác: 100 – N.tránh: 100 – K.công: 3

Thú nuôi – (Phách thiên hổ) (Thường) Thú nuôi – (Phách thiên hổ) (Thần)
Cấp: 1 – HP: 25 – P.thủ: 8 – N.tránh: 6

Cấp: 2 – HP: 50 – P.thủ: 16 – N.tránh: 12

Cấp: 3 – HP: 75 – P.thủ: 24 – N.tránh: 18

Cấp: 4 – HP: 100 – P.thủ: 32 – N.tránh: 24

Cấp: 5 – HP: 125 – P.thủ: 40 – N.tránh: 30

Cấp: 6 – HP: 150 – P.thủ: 48 – N.tránh: 36

Cấp: 7 – HP: 175 – P.thủ: 56 – N.tránh: 42

Cấp: 8 – HP: 200 – P.thủ: 64 – N.tránh: 48

Cấp: 9 – HP: 227 – P.thủ: 72 – N.tránh: 54 – K.công: 1

Cấp: 10 – HP: 250 – P.thủ: 80 – N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – HP: 300 – P.thủ: 90 – N.tránh: 70 – K.công: 2

Cấp: 12 – HP: 400 – P.thủ: 100 – N.tránh: 80 – K.công: 2

Cấp: 13 – HP: 500 – P.thủ: 110 – N.tránh: 90 – K.công: 2

Cấp: 14 – HP: 600 – P.thủ: 120 – N.tránh: 100 – K.công: 2

Cấp: 15 – HP: 700 – P.thủ: 130 – N.tránh: 110 – K.công: 2

Cấp: 16 – HP: 800 – P.thủ: 140 – N.tránh: 120 – K.công: 2

Cấp: 17 – HP: 900 – P.thủ: 150 – N.tránh: 130 – K.công: 2

Cấp: 18 – HP: 1000 – P.thủ: 160 – N.tránh: 140 – K.công: 2

Cấp: 19 – HP: 1200 – P.thủ: 180 – N.tránh: 150 – K.công: 2

MASTER – HP: 1500 – P.thủ: 200 – N.tránh: 160 – K.công: 3

Thú nuôi – (Lam lang) (Thường) Thú nuôi (Thần) – (Lam lang) (Thần)
Cấp: 1 – Exp: 2% – P.thủ: 5 – N.tránh: 5

Cấp: 2 – Exp: 4% – P.thủ: 10 – N.tránh: 10

Cấp: 3 – Exp: 6% – P.thủ: 15 – N.tránh: 15

Cấp: 4 – Exp: 8% – P.thủ: 20 – N.tránh: 20

Cấp: 5 – Exp: 10% – P.thủ: 25 – N.tránh: 25

Cấp: 6 – Exp: 12% – P.thủ: 30 – N.tránh: 30

Cấp: 7 – Exp: 14% – P.thủ: 35 – N.tránh: 35

Cấp: 8 – Exp: 16% – P.thủ: 40 – N.tránh: 40

Cấp: 9 – Exp: 18% – P.thủ: 45 – N.tránh: 45 – K.công: 1

Cấp: 10 – Exp: 20% – P.thủ: 50 – N.tránh: 50 – K.công: 2

Cấp: 11 – Exp: 22% – P.thủ: 60 – N.tránh: 55 – K.công: 2

Cấp: 12 – Exp: 24% – P.thủ: 70 – N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 13 – Exp: 26% – P.thủ: 80 – N.tránh: 65 – K.công: 2

Cấp: 14 – Exp: 28% – P.thủ: 90 – N.tránh: 70 – K.công: 2

Cấp: 15 – Exp: 30% – P.thủ: 100 – N.tránh: 75 – K.công: 2

Cấp: 16 – Exp: 32% – P.thủ: 110 – N.tránh: 80 – K.công: 2

Cấp: 17 – Exp: 34% – P.thủ: 120 – N.tránh: 85 – K.công: 2

Cấp: 18 – Exp: 36% – P.thủ: 130 – N.tránh: 90 – K.công: 2

Cấp: 19 – Exp: 38% – P.thủ: 140 – N.tránh: 95 – K.công: 2

MASTER – Exp: 40% – P.thủ: 150 – N.tránh: 100 – K.công: 3

Thú nuôi – (Chow Chow) (Thường) Thú nuôi (Thần) – (Chow Chow) (Thần)
Cấp: 1 – MP: 25 – C.lực v.công: 2% – N.tránh: 6

Cấp: 2 – MP: 50 – C.lực v.công: 4% – N.tránh: 12

Cấp: 3 – MP: 75 – C.lực v.công: 6% – N.tránh: 18

Cấp: 4 – MP: 100 – C.lực v.công: 8% – N.tránh: 24

Cấp: 5 – MP: 125 – C.lực v.công: 10% – N.tránh: 30

Cấp: 6 – MP: 150 – C.lực v.công: 12% – N.tránh: 36

Cấp: 7 – MP: 175 – C.lực v.công: 14% – N.tránh: 42

Cấp: 8 – MP: 200 – C.lực v.công: 16% – N.tránh: 48

Cấp: 9 – MP: 225 – C.lực v.công: 18% – N.tránh: 54 – K.công: 1

Cấp: 10 – MP: 250 – C.lực v.công: 20% – N.tránh: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – MP: 280 – C.lực v.công: 22% – N.tránh: 66 – K.công: 2

Cấp: 12 – MP: 310 – C.lực v.công: 24% – N.tránh: 72 – K.công: 2

Cấp: 13 – MP: 340 – C.lực v.công: 26% – N.tránh: 78 – K.công: 2

Cấp: 14 – MP: 370 – C.lực v.công: 28% – N.tránh: 84 – K.công: 2

Cấp: 15 – MP: 400 – C.lực v.công: 30% – N.tránh: 90 – K.công: 2

Cấp: 16 – MP: 430 – C.lực v.công: 32% – N.tránh: 96 – K.công: 2

Cấp: 17 – MP: 460 – C.lực v.công: 34% – N.tránh: 102 – K.công: 2

Cấp: 18 – MP: 490 – C.lực v.công: 36% – N.tránh: 108 – K.công: 2

Cấp: 19 – MP: 520 – C.lực v.công: 38% – N.tránh: 114 – K.công: 2

MASTER – MP: 550 – C.lực v.công: 40% – N.tránh: 120 – K.công: 3

Thú nuôi – (Doberman) (Thường) Thú nuôi (Thường) – (Doberman) (Thần)
Cấp: 1 – HP: 25 – Uy lực P.thủ: 6 – C.xác: 6

Cấp: 2 – HP: 50 – Uy lực P.thủ: 12 – C.xác: 12

Cấp: 3 – HP: 75 – Uy lực P.thủ: 18 – C.xác: 18

Cấp: 4 – HP: 100 – Uy lực P.thủ: 24 – C.xác: 24

Cấp: 5 – HP: 125 – Uy lực P.thủ: 30 – C.xác: 30

Cấp: 6 – HP: 150 – Uy lực P.thủ: 36 – C.xác: 36

Cấp: 7 – HP: 175 – Uy lực P.thủ: 42 – C.xác: 42

Cấp: 8 – HP: 200 – Uy lực P.thủ: 48 – C.xác: 48

Cấp: 9 – HP: 225 – Uy lực P.thủ: 54 – C.xác: 54 – K.công: 1

Cấp: 10 – HP: 250 – Uy lực P.thủ: 60 – C.xác: 60 – K.công: 2

Cấp: 11 – HP: 280 – Uy lực P.thủ: 66 – C.xác: 66 – K.công: 2

Cấp: 12 – HP: 310 – Uy lực P.thủ: 72 – C.xác: 72 – K.công: 2

Cấp: 13 – HP: 340 – Uy lực P.thủ: 78 – C.xác: 78 – K.công: 2

Cấp: 14 – HP: 370 – Uy lực P.thủ: 84 – C.xác: 84 – K.công: 2

Cấp: 15 – HP: 400 – Uy lực P.thủ: 90 – C.xác: 90 – K.công: 2

Cấp: 16 – HP: 430 – Uy lực P.thủ: 96 – C.xác: 96 – K.công: 2

Cấp: 17 – HP: 460 – Uy lực P.thủ: 102 – C.xác: 102 – K.công: 2

Cấp: 18 – HP: 490 – Uy lực P.thủ: 108 – C.xác: 108 – K.công: 2

Cấp: 19 – HP: 520 – Uy lực P.thủ: 114 – C.xác: 114 – K.công: 2

MASTER – HP: 550 – Uy lực P.thủ: 120 – C.xác: 120 – K.công: 3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *