Thần Nữ
Comming Soon
Tải game nhanh tham chiến tại đây

Thú cưng (Nâng cấp PET)

Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng & nâng cấp pet

  1. Trứng triệu hồi PET(Ngẫu nhiên).
  2. Nhấn chuột phải để mở ngẫu nhiện các loại pet.
  3. Bùa tiến hóa(PET).

Dùng để nâng cấp PET cách sử dụng như sau:

  • Nhấn chuột “trái vào lá bùa” di chuyển sang con thú cưng (PET) hiện tại bạn muốn nâng cấp thả vào con pet là có thể nâng cấp.
  • Thành công hay thất bại tăng dần theo cấp độ của PET

Ảnh minh họa chi tiết mở pet & nâng pet:

Thú nuôi (Pet) – (Long miêu) Thú nuôi (Pet) – (Truy phong báo)
Cấp: 0 – HP: 50 – MP: 25 – Né Tránh: 10

Cấp: 1 – HP: 100 – MP: 50 – Né Tránh: 15

Cấp: 2 – HP: 200 – MP: 100 – Né Tránh: 20

Cấp: 3 – HP: 300 – MP: 150 – Né Tránh: 25

Cấp: 4 – HP: 400 – MP: 200 – Né Tránh: 30

Cấp: 5 – HP: 500 – MP: 250 – Né Tránh: 35

Cấp: 6 – HP: 600 – MP: 300 – Né Tránh: 40

Cấp: 7 – HP: 700 – MP: 350 – Né Tránh: 45

Cấp: 8 – HP: 800 – MP: 400 – Né Tránh: 50

Cấp: 9 – HP: 900 – MP: 450 – Né Tránh: 55 – Khí công: 1

Cấp: 10 – HP: 1000 – MP: 500 Né Tránh: 60 – Khí công: 2

Cấp: 0 – Tấn công: 3 – Chính xác: 3 – Né tránh: 3

Cấp: 1 – Tấn công: 6 – Chính xác: 6 – Né tránh: 6

Cấp: 2 – Tấn công: 12 – Chính xác: 12 – Né tránh: 12

Cấp: 3 – Tấn công: 18 – Chính xác: 18 – Né tránh: 18

Cấp: 4 – Tấn công: 24 – Chính xác: 24 – Né tránh: 24

Cấp: 5 – Tấn công: 30 – Chính xác: 30 – Né tránh: 30

Cấp: 6 – Tấn công: 36 – Chính xác: 36 – Né tránh: 36

Cấp: 7 – Tấn công: 42 – Chính xác: 42 – Né tránh: 42

Cấp: 8 – Tấn công: 48 – Chính xác: 48 – Né tránh: 48

Cấp: 9 – Tấn công: 54 – Chính xác: 54 – Né tránh: 54 – Khí công: 1

Cấp: 10 – Tấn công: 60 – Chính xác: 60 – Né tránh: 60 – Khí công: 2

Thú nuôi (Pet) – (Thần điêu) Thú nuôi (Pet) – (Phách thiên hổ)
Cấp: 0 – HP: 15 – Phòng thủ: 2 – X.x nhận tiền: 12

Cấp: 1 – HP: 25 – Phòng thủ: 4 – X.x nhận tiền: 15

Cấp: 2 – HP: 50 – Phòng thủ: 8 – X.x nhận tiền: 110

Cấp: 3 – HP: 100 – Phòng thủ: 12 – X.x nhận tiền: 115

Cấp: 4 – HP: 150 – Phòng thủ: 16 – X.x nhận tiền: 120

Cấp: 5 – HP: 200 – Phòng thủ: 20 – X.x nhận tiền: 125

Cấp: 6 – HP: 250 – Phòng thủ: 24 – X.x nhận tiền: 130

Cấp: 7 – HP: 300 – Phòng thủ: 28 – X.x nhận tiền: 135

Cấp: 8 – HP: 350 – Phòng thủ: 32 – X.x nhận tiền: 140

Cấp: 9 – HP: 450 – Phòng thủ: 36 – X.x nhận tiền: 145 – May mắn: 1

Cấp: 10 – HP: 500 – Phòng thủ: 40 – X.x nhận tiền: 150 – May mắn: 2

Cấp: 0 – HP: 2 – Phòng thủ: 2 – Né tránh: 2

Cấp: 1 – HP: 5 – Phòng thủ: 5 – Né tránh: 5

Cấp: 2 – HP: 10 – Phòng thủ: 10 – Né tránh: 10

Cấp: 3 – HP: 15 – Phòng thủ: 15 – Né tránh: 15

Cấp: 4 – HP: 20 – Phòng thủ: 20 – Né tránh: 20

Cấp: 5 – HP: 25 – Phòng thủ: 25 – Né tránh: 25

Cấp: 6 – HP: 30 – Phòng thủ: 30 – Né tránh: 30

Cấp: 7 – HP: 35 – Phòng thủ: 35 – Né tránh: 35

Cấp: 8 – HP: 40 – Phòng thủ: 40 – Né tránh: 40

Cấp: 9 – HP: 45 – Phòng thủ: 45 – Né tránh: 45 – Khí công: 1

Cấp: 10 – HP: 50 – Phòng thủ: 50 – Né tránh: 50 – Khí công: 2

Thú nuôi (Pet) – (Lam lang) Thú nuôi (Pet) – (Doberman)
Cấp: 0 – Exp: 1% – Phòng thủ: 4 – Né tránh: 3

Cấp: 1 – Exp: 2% – Phòng thủ: 8 – Né tránh: 6

Cấp: 2 – Exp: 4% – Phòng thủ: 16 – Né tránh: 12

Cấp: 3 – Exp: 6% – Phòng thủ: 24 – Né tránh: 18

Cấp: 4 – Exp: 8% – Phòng thủ: 32 – Né tránh: 24

Cấp: 5 – Exp: 10% – Phòng thủ: 40 – Né tránh: 30

Cấp: 6 – Exp: 12% – Phòng thủ: 48 – Né tránh: 36

Cấp: 7 – Exp: 14% – Phòng thủ: 56 – Né tránh: 42

Cấp: 8 – Exp: 16% – Phòng thủ: 64 – Né tránh: 48

Cấp: 9 – Exp: 18% – Phòng thủ: 72 – Né tránh: 54 – Khí công: 1

Cấp: 10 – Exp: 20% – Phòng thủ: 80 – Né tránh: 60 – Khí công: 2

Cấp: 0 – HP: 15 – Uy lực phòng thủ: 3 – Chính xác: 3

Cấp: 1 – HP: 25 – Uy lực phòng thủ: 6 – Chính xác: 6

Cấp: 2 – HP: 50 – Uy lực phòng thủ: 12 – Chính xác: 12

Cấp: 3 – HP: 75 – Uy lực phòng thủ: 18 – Chính xác: 18

Cấp: 4 – HP: 100 – Uy lực phòng thủ: 24 – Chính xác: 24

Cấp: 5 – HP: 125 – Uy lực phòng thủ: 30 – Chính xác: 30

Cấp: 6 – HP: 150 – Uy lực phòng thủ: 36 – Chính xác: 36

Cấp: 7 – HP: 175 – Uy lực phòng thủ: 42 – Chính xác: 42

Cấp: 8 – HP: 200 – Uy lực phòng thủ: 48 – Chính xác: 48

Cấp: 9 – HP: 225 – Uy lực phòng thủ: 54 – Chính xác: 54 – Khí công: 1

Cấp: 10 – HP: 250 – Uy lực phòng thủ: 60 – Chính xác: 60 – Khí công: 2

Thú nuôi (Pet) – (Chow Chow)
Cấp: 0 – MP: 15 – Công lực võ công: 1% – Né tránh: 3

Cấp: 1 – MP: 25 – Công lực võ công: 2% – Né tránh: 6

Cấp: 2 – MP: 50 – Công lực võ công: 4% – Né tránh: 12

Cấp: 3 – MP: 75 – Công lực võ công: 6% – Né tránh: 18

Cấp: 4 – MP: 100 – Công lực võ công: 8% – Né tránh: 24

Cấp: 5 – MP: 125 – Công lực võ công: 10% – Né tránh: 30

Cấp: 6 – MP: 150 – Công lực võ công: 12% – Né tránh: 36

Cấp: 7 – MP: 175 – Công lực võ công: 14% – Né tránh: 42

Cấp: 8 – MP: 200 – Công lực võ công: 16% – Né tránh: 48

Cấp: 9 – MP: 225 – Công lực võ công: 18% – Né tránh: 54 – Khí công: 1

Cấp: 10 – MP: 250 – Công lực võ công: 20% – Né tránh: 60 – Khí công: 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *