Đêm Hội Trăng Rằm

Vui Tết Trung Thu 2023

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản 20.0

Khu Luyện Tập

KHU LUYỆN TẬP

I/ GIỚI THIỆU

↪️ Khu vực bãi train cho cấp 60~160, bãi train giới hạn về thời gian.

↪️ Bãi train có mật độ quái cao và được chia thành từng khu vực thích hợp các cấp bậc tương ứng.

↪️ Kinh nghiệm nhận được cao hơn so với quái cùng cấp ở bên ngoài.

🔴- Áp dụng chưa chuyển sinh:

 • x100% kinh nghiệm.
 • Tham gia không giới hạn thời gian.

🔵- Áp dụng chuyển sinh:

 • x50% kinh nghiệm.
 • Tham gia tối đa 4 giờ / ngày.

II/ CÁCH VÀO KHU LUYỆN TẬP

↪️ Người chơi cần phải có “Vé vào cổng” để vào Khu Luyện Tập.

 • Vé vào cổng(2 giờ)
 • Vé vào cổng(4 giờ)

↪️ Cách nhận “Vé vào cổng”:

 • Tham gia hoạt động từ thế lực chiến để nhận Danh vọng của thế lực quy đổi thành điểm point
 • Mua Vé vào cổng tại cửa hàng Shop @Cash hoặc Shop Point

↪️ Cách vào “Khu Luyện Tập

 • Sử dụng ‘Vé vào cổng” để kích hoạt thời gian đếm ngược.
 • Tới “Cổng dịch chuyển” ở Huyền Bột Phái.
 • Chọn khu vực có cấp độ thích hợp rồi dịch chuyển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *