SV "Mới" - Bắc Băng Cung
OPEN 10:00 Sáng Ngày 12/06/2022
Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản 19.0

Bảng Tăng Khí Công 12 Class Theo Hướng Luyện Cấp & PK

Sau đây là bảng khí công của một bạn tâm huyết về game hkgh nên BQT làm để hướng dẫn một số anh em chưa rành về khí công các class nâng đúng hoặc đang nâng sai thì tẩy khí công để nâng đúng với class của mình nhé.
Lưu ý:

  • Bảng khí công này chỉ gọi vừa đủ tầm cho các bạn nào không biết thôi chứ chưa gọi là chuẩn vì các bạn có thể nâng theo ý của mình và vẫn có thể theo hướng nâng khác vẫn khiến cho nhân vật của mình Best nhé.

Đao Khách – Luyện Cấp

263

Đao Khách – PK

264

Kiếm Khách – Luyện Cấp

269

Kiếm Khách – PK

270

Thương Khách – Luyện Cấp

275

Thương Khách – PK

275

Cung Thủ – Luyện Cấp

259

Cung Thủ – PK

260


Đại Phu – Luyện Cấp

261


Đại Phu – PK

262


Thích Khách – Luyện Cấp

271


Thích Khách – PK

272


Cầm Sư – Luyện Cấp

257


Cầm Sư – PK

258


Hàn Bảo Quân – Luyện Cấp

267


Hàn Bảo Quân – PK

268


Đàm Hoa Liên – Luyện Cấp

265


Đàm Hoa Liên – PK

266


Quyền Sư – Luyện Cấp

273

Quyền Sư – PK

274


Diệu Yến – Luyện Cấp

253


Diện Yến- PK

254


Tử Hào – Luyện Cấp

255


Tử Hào 
– PK

256

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.