Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Bảng Tăng Khí Công 12 Class Theo Hướng Luyện Cấp & PK
  18-10-20

  Sau đây là bảng khí công của một bạn tâm huyết về game hkgh nên BQT làm để hướng dẫn một số anh em chưa rành về khí công các class nâng đúng hoặc đang nâng sai thì tẩy khí công để nâng đúng với class của mình nhé.
  Lưu ý:

  • Bảng khí công này chỉ gọi vừa đủ tầm cho các bạn nào không biết thôi chứ chưa gọi là chuẩn vì các bạn có thể nâng theo ý của mình và vẫn có thể theo hướng nâng khác vẫn khiến cho nhân vật của mình Best nhé.

  Đao Khách – Luyện Cấp

  263

  Đao Khách – PK

  264

  Kiếm Khách – Luyện Cấp

  269

  Kiếm Khách – PK

  270

  Thương Khách – Luyện Cấp

  275

  Thương Khách – PK

  275

  Cung Thủ – Luyện Cấp

  259

  Cung Thủ – PK

  260


  Đại Phu – Luyện Cấp

  261


  Đại Phu – PK

  262


  Thích Khách – Luyện Cấp

  271


  Thích Khách – PK

  272


  Cầm Sư – Luyện Cấp

  257


  Cầm Sư – PK

  258


  Hàn Bảo Quân – Luyện Cấp

  267


  Hàn Bảo Quân – PK

  268


  Đàm Hoa Liên – Luyện Cấp

  265


  Đàm Hoa Liên – PK

  266


  Quyền Sư – Luyện Cấp

  273

  Quyền Sư – PK

  274


  Diệu Yến – Luyện Cấp

  253


  Diện Yến- PK

  254


  Tử Hào – Luyện Cấp

  255


  Tử Hào 
  – PK

  256