Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Cải thiện hệ thống skill Class Thích Khách
  24-10-20

  Thích khách sẽ được cải cách theo official hướng debuff tăng dame đánh thường.

  Võ công thăng chức cột 3 khi kích hoạt sẽ tăng dame uy lực võ công.

  Võ công thăng thiên cột 1 khi kích hoạt sẽ tăng dame uy lực võ công.

  • Yêu cầu: Phải có mana hỗ trợ khi kích hoạt debuff tăng dame nếu không đủ mana sẽ không tác dụng