Thần Nữ
Loading....
Tải game nhanh tham chiến tại đây

Thăng chức & Thăng Thiên Nhân Vật

– Khi đạt đến các level theo mốc thì các bạn đến NPC “Môn chủ huyền bột” đệ nhận Quest

Lưu ý: Quest auto thăng chức không cần làm nhiệm vụ chỉ cần click vào là bạn sẽ tự động thăng chức thăng thiên nha.

Và mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ bạn phải đổi nhân vật để cập nhật skill & quest mới

Lưu ý:

– Đối với class hero bạn chỉ cần sử dụng vũ khí theo nhân vật mang lên người và nhận Quest và bạn sẽ không thăng cấp vũ khí.

Thăng chức 1 – Cấp 10
Thăng chức 2
Lưu ý: [Chính] & [Tà] hãy chọn 1 trong 2
– Cấp  35
Thăng chức 3 – Cấp  60
Thăng chức 4 – Cấp  80
Thăng chức 5 – Cấp  100
Thăng thiên 1 – Cấp  110
Thăng thiên 2 – Cấp  120
Thăng thiên 3 – Cấp  130
Thăng thiên 4 – Cấp  140
Thăng thiên 5 – Cấp  150

Vị trí npc nhận nhiệm vụ:

49

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.