Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Thăng chức & Thăng Thiên Nhân Vật
  15-10-20

  – Khi đạt đến các level theo mốc thì các bạn đến NPC “Môn chủ huyền bột” đệ nhận Quest

  Lưu ý: Quest auto thăng chức không cần làm nhiệm vụ chỉ cần click vào là bạn sẽ tự động thăng chức thăng thiên nha.

  Và mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ bạn phải đổi nhân vật để cập nhật skill & quest mới

  Lưu ý:

  – Đối với class hero bạn chỉ cần sử dụng vũ khí theo nhân vật mang lên người và nhận Quest và bạn sẽ không thăng cấp vũ khí.

  Thăng chức 1 – Cấp 10
  Thăng chức 2 Lưu ý: [Chính] & [Tà] hãy chọn 1 trong 2 – Cấp  35
  Thăng chức 3 – Cấp  60
  Thăng chức 4 – Cấp  80
  Thăng chức 5 – Cấp  100
  Thăng thiên 1 – Cấp  110
  Thăng thiên 2 – Cấp  120
  Thăng thiên 3 – Cấp  130
  Thăng thiên 4 – Cấp  140
  Thăng thiên 5 – Cấp  150

  Vị trí npc nhận nhiệm vụ:

  49