🌈🚢LỄ HỘI MÙA HÈ🌞☁️

🏖Mùa Hè Rực Rỡ🏝

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Tính năng Phân hủy – Cường hóa – Chuyển đổi Áo Choàng

Các tính năng Phân hủy – Cường hóa – Chuyển đổi Áo Choàng được thực hiện tại NPC Nhâm Nghi Văn ở Huyền Bột Phái

5960

Tính năng Hình ảnh Chi tiết
Phân hủy Áo choàng

61

Có thể phân hủy các loại Áo choàng thời trang để lấy nguyên liệu cho tính năng Cường hóa.

Nguyên liệu sẽ nhận được ngẫu nhiên khi phân hủy từ 3-5 nguyên liệu.

Nguyên liệu nhận được 64 (Vải hợp thành áo choàng).

Chi phí: 10,000 Lượng/phân hủy

Cường hóa Áo choàng

62

Cường hóa giúp gia tăng các chỉ số: 65

Khi cường hóa thành công sẽ tăng +1, thất bại sẽ giảm -3. Có thể sử dụng Phúc Vận Phù các loại để tăng tỉ lệ thành công.

Nguyên liệu: Vải hợp thành áo choàng.

Chi phí: 10,000 lượng/cường hóa

Chuyển đổi Áo choàng

63

Trang bị chuyển đổi: Áo choàng có cấp cường hóa cao hơn.

Trang bị nhận: Áo choàng cần chuyển đổi.

Nguyên liệu: Vải hợp thành áo choàng.

Chi phí: 10,000 lượng/chuyển đổi

Lưu ý:

  • Áo choàng phân giải có tỉ lệ random từ 3~5 vải nguyên liệu ( dùng để cường hóa )
  • Áo choàng +1 thành công 100%
  • Áo choàng +1 +2 +3 thất bại không bị giảm cấp
  • Áo choàng + 4 trở lên cường hóa thất bại sẽ bị giảm -3 cấp ( vd đang +5 thành công lên 6 thất bại còn +2 )
  • Áo choàng sau khi cường hóa không thể hợp thành NHT
  • Khi chuyển đổi áo choàng, chỉ chuyển đổi dòng cường hóa từ áo nguyên liệu (bên trái bảng chuyển đổi) , qua áo nhận (vị trí ở giữa trong bảng chuyển), không chuyển dòng NHT, tỉ lệ thành công 100%, không phân biệt giới tính .

Block "hearder_noel" not found