Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Tổ hợp Áo choàng Môn phái!
  15-10-20

  Để sử dụng được áo choàng môn phái thì môn phải của bạn phải đạt đủ cấp độ cần thiết!

  Tà phái:

  Sang bản đồ Liêu Thiện Đề Đốc Phủ gặp NPC Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa

  Chính Phái:

  Sang bản đồ Thần Võ Môn gặp NPC Truyền Công Trưởng Lão Quan Âm

  Đối thoại chọn dòng Tổ hợp áo choàng, bạn cần phải có một 1 Áo Choàng Thời Trang có thuộc tính và 1 Áo Choàng Bang Phái.

  Cả 2 áo đều phải chưa cường hóa

  Sau khi tổ hợp Áo Choàng Thời Trang sẽ mất đi, Áo Choàng Bang sẽ nhận được thuộc tính của Áo Choàng Thời Trang.

  Sau khi tổ hợp có thể giao dịch, cường hóa, bán shop …vv