Thần Nữ
Loading....
Tải game nhanh tham chiến tại đây

Tổ hợp Áo choàng Môn phái!

Để sử dụng được áo choàng môn phái thì môn phải của bạn phải đạt đủ cấp độ cần thiết!

  • Tà phái: gặp NPC Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa
  • Chính Phái: gặp NPC Truyền Công Trưởng Lão Quan Âm

Đối thoại chọn dòng Tổ hợp áo choàng, bạn cần phải có một 1 Áo Choàng Thời Trang có thuộc tính1 Áo Choàng Bang Phái.

Lưu ý:

  • Cả 2 áo đều phải chưa cường hóa
  • Sau khi tổ hợp Áo Choàng Thời Trang sẽ mất đi, Áo Choàng Bang sẽ nhận được thuộc tính của Áo Choàng Thời Trang.
  • Sau khi tổ hợp có thể giao dịch, cường hóa, bán shop …vv

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.