🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Chuyển thuộc tính Áo choàng thời trang sang Áo choàng Guild

Để sử dụng được áo choàng môn phái thì môn phải của bạn phải đạt đủ cấp độ cần thiết!

  • Tà phái: gặp NPC Liệt Diệm Thiên Vương Mộ Dung Hỏa
  • Chính Phái: gặp NPC Truyền Công Trưởng Lão Quan Âm
  • Tổ hợp áo choàng, bạn cần phải có một 1 Áo Choàng Thời Trang có thuộc tính và 1 Áo Choàng Bang Phái.

Lưu ý:

  • Cả 2 áo đều phải chưa cường hóa
  • Sau khi tổ hợp Áo Choàng Thời Trang sẽ mất đi
  • Áo Choàng Bang sẽ nhận được thuộc tính của Áo Choàng Thời Trang.
  • Sau khi chuyển đồi thành công bạn có thể đem áo choàng Guild mang đi cường hóa tối đa cấp 10.

Ảnh minh họa: