[Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Quốc Khánh 2/9

Sự Kiện 1: Khuyến mãi nạp C@sh!!

Thời gian bắt đầu: sau bảo trì 17:00 PM ngày 31/08 đến hết ngày 04/09/2023.

  • Tăng +50% khi Chuyển khoản hoặc Nạp thẻ cào.

 

Sự Kiện 2: Tăng tốc luyện cấp!!

Thời gian bắt đầu: sau bảo trì 17:00 PM ngày 31/08 đến hết ngày 04/09/2023.

  • Tăng X2 kinh nghiệm khi luyện cấp khi giết quái.

 

Sự Kiện 3: Nâng cấp sức mạnh!!

Thời gian bắt đầu: sau bảo trì 17:00 PM ngày 31/08 đến hết ngày 04/09/2023.

  • Tăng +20% may mắn Cường hóa, Hợp thành.

 

Sự Kiện 4: Thu thập cờ đỏ sao vàng!!

Thời gian bắt đầu: sau bảo trì 17:00 PM ngày 31/08 đến ngày 25/09/2023.

🔰Hướng dẫn tham gia:

  • NPC nhận nhiệm vụ: Sứ Giả Hoạt Động (tại Huyền Bột Phái)
  • Nhận nhiệm vụ: Cờ Đỏ Sao Vàng.

🎊 Phần thưởng ngẫu nhiên:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Nước Thánh Exp (1 giờ) Bản đồ kho báu bậc (A) Bản đồ kho báu bậc (B)

Sự Kiện 5: Việt Nam Muôn Năm!!

Thời gian bắt đầu: sau bảo trì 17:00 PM ngày 31/08 đến ngày 25/09/2023.

➡️Sau khi có được “Sao Vàng Quốc Khánh” mua thêm “Huân Chương Quốc Khánh” trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 3000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Pháo Hoa Rực Rỡ Pháo Hoa Huy Hoàng Pháo Hoa Muôn Năm
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Phúc Vận Phù 15% ~ 25% Bùa may mắn
Bùa An Toàn Tơ nhện vàng Thủy ngọc kim thạch
Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân) Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân) Trứng thú cưng (Heaven pet)
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa) Bảo hạp (Nâng cấp)
Nước Thánh Exp 30% 1 Ngày Đại chiến thần đan Kim long chỉ thêu(24h)
Hộ tâm đan 20% Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp)
Bản đồ kho báu bậc (C) Bản đồ kho báu bậc (S) Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp) Trang sức 11x ~ 16x (Ngẫu nhiên)

Sự Kiện 6: Sáng Ngời Tổ Quốc!!

Thời gian bắt đầu: sau bảo trì 17:00 PM ngày 31/08 đến ngày 25/09/2023.

➡️Sau khi có được “Sao Vàng Quốc Khánh” mua thêm “Quốc Huy Việt Nam” trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 5000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Pháo Hoa Rực Rỡ Pháo Hoa Huy Hoàng Pháo Hoa Muôn Năm
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Phúc Vận Phù 20% ~ 25% Trứng thú cưng (Heaven pet)
Nước Thánh Exp (24H) Hộ tâm đan 20% Kim long chỉ thêu(24h)
Nước Thánh Exp (78H) Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp)
Bản đồ kho báu bậc (S) Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp) Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK)
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Trang sức 13x ~ 16x (Ngẫu nhiên)

➡️Ngoài ra khi sử dụng “Sao Vàng Quốc Khánh” & “Quốc Huy Việt Nam” càng nhiều thì may mắn càng tăng sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên trang bị 160.

Chúc toàn bộ quý khách hàng có 1 ngày nghĩ lễ 2/9 vui vẻ.