[Chuỗi Sự Kiện] Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam

🔰Sự kiện 1: Khuyến mãi nạp @Cash
– Áp dụng hình thức từ từ 20:30 PM ngày 19/10 đến hết ngày 22/10/2021

  • Nạp thẻ cào | Chuyển Khoản sẽ được +30% so với ngày thường.

🔰Sự kiện 2: Tăng tốc
– Tất cả máy chủ sẽ được:

  • x2 điểm kinh nghiệm từ 20:30 PM ngày 19/10 đến hết ngày 20/10/2021

🔰Sự kiện 3: Hoa Hồng Mỹ Nhân

– Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 20:30 PM ngày 19/10 đến 17:00 PM ngày 30/10/2021

– Nhận nhiệm vụ ở NPC – Sứ giả hoạt động. tại huyền bột phải và đánh quái chênh lệch không quá 20 cấp độ thì bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

Hoa hồng nhạt Hoa hồng đỏ Hoa hồng xanh

Sau khi thu thập đủ quay về npc hoạt động trả và nhận được 01 Hoa hồng

Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo Bảo hạp (Gold)
Nước Thánh Exp (1 giờ) Danh vọng bang hội Thái Cực Thần Đơn
Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức) Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa) Nước Thánh Exp 30% 1 Ngày

🔰Sự kiện 4: Mỹ Nhân Giang Hồ

– Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 20:30 PM ngày 19/10 đến 17:00 PM ngày 30/10/2021

– Sau khi có Hoa hồng mua thêm Sô-cô-la trên cửa hàng Shop@

Sử dụng chuột phải vào Hoa hồng sẽ nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

Danh vọng bang hội Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Phúc vận phù (15%)
Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức) Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan
Long Lân Hộ Thể Đan Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa)
Bảo hạp (Nâng cấp) Nước Thánh Exp 30% 3 Ngày Kim long chỉ thêu(24h)
Trứng Thần Thú Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK)
Bảo hạp (Tập hồn thạch) Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp)