Chuỗi Sự Kiện Rước Đèn Đón Trung Thu

🔰Sự kiện 1: Khuyến mãi nạp @Cash
– Áp dụng hình thức từ 17:00 PM ngày 20/09 đến hết ngày 22/09/2021

  • Nạp thẻ cào | Chuyển Khoản sẽ được +30% so với ngày thường.

🔰Sự kiện 2: Tăng tốc
– Tất cả máy chủ sẽ được:

  • x2 điểm kinh nghiệm từ 17:00 PM ngày 20/09 đến hết ngày 21/09/2021

🔰Sự kiện 3: Hội Hoa Đăng Trung Thu

– Tất cả hiệp khách khi online trong thời gian 00:00 đến hết ngày 21/09/2021 sẽ nhận được Buff hỗ trợ Đèn Hoa Đăng

🔰Sự kiện 4: Làm Bánh Trung Thu

– Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 17:00 PM ngày 20/09 đến hết ngày 10/10/2021

– Nhận nhiệm vụ ở NPC – Sứ giả hoạt động. tại huyền bột phải và đánh quái chênh lệch không quá 20 cấp độ thì bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

  • Bột mì Đường Khuôn bánh Trứng.

Sau khi thu thập đủ quay về npc hoạt động trả và nhận được 01 Bánh Trung Thu

Sử dụng chuột phải vào Bánh Trung Thu sẽ nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo Bảo hạp (Gold)
Nước Thánh Exp (1 giờ) Danh vọng bang hội Thái Cực Thần Đơn
Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức) Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa) Nước Thánh Exp 30% 1 Ngày

🔰Sự kiện 5: Phá cổ đêm Trăng Rầm

– Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 17:00 PM ngày 20/09 đến hết ngày 10/10/2021

– Sau khi có Bánh Trung Thu  mua thêm Lồng Đèn Trung Thu trên cửa hàng Shop@

Sử dụng chuột phải vào Bánh Trung Thu sẽ nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau:

Danh vọng bang hội Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Phúc vận phù (15%)
Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức) Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan
Long Lân Hộ Thể Đan Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa)
Bảo hạp (Nâng cấp) Nước Thánh Exp 30% 3 Ngày Kim long chỉ thêu(24h)
Trứng Thần Thú Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK)
Bảo hạp (Tập hồn thạch) Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp)