Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Điểm danh 7 ngày nhận quà hấp dẫn
  15-10-20

  125
  – Thời gian điểm danh liên tục được tính từ Thứ 2 bắt đầu đến chủ nhật
  • Hằng ngày bạn tại Sứ Giả Hoạt Động -> Báo danh là sẽ được tính 1 ngày.
  • Cứ điểm danh liên tục 7 ngày từ thứ 2 đến chủ nhật bạn sẽ nhận được phần thưởng từ GM

  Vé điểm danh 126

   sử dụng click chuột phải
  Phần thưởng:
  Ngày 1

  •  – Thái Cực Thần Đơn (1)

  Ngày 2

  •  – Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) (1)

  Ngày 3

  •  – Thái Cực Thần Đơn (3)

  Ngày 4

  •  – Đại chiến thần đan (2)

  Ngày 5

  •  – Chí tôn hoàn (2)
  • – Hộ tâm đan 30% (1)

  Ngày 6

  •  – Hỏa dương chí tôn đơn (2) +
  • – Bùa thúy ngọc (phòng ngự) (chân) (1)

  Ngày 7

  •  – Kim long chỉ thêu (2)
  • – Bùa thúy ngọc (vũ khí) (chân) (1)