Hoạt động trong game
  • 09:00 - Phát giftcode
  • 15:00 - Phát giftcode
  • 20:00 - Thế lực chiến
  • 21:00 - Phát giftcode
  • 24:00 - Backup dữ liệu
  • Fanpage Loan tin máy chủ Nam Minh Hiện (Mới)
    11-05-21

    Truy cập link để tham gia: https://www.facebook.com/HKGHOfficial/posts/524204455652588