[Sự kiện] – Giải Nhiệt Nắng Nóng 27/03/2023

🍧🍨Sự Kiện 1 – Khuyến mãi nạp @Cash🍧🍨

⏰Thời gian bắt đầu:

  • từ 17:00 PM ngày 27/03 đến hết ngày 30/03/2023.
  • Tăng 20% khi chuyển khoản hoặc nạp thẻ cào.

 

🍧🍨Sự Kiện 2 – Thu thập Kem Tuyết🍧🍨

⏰Thời gian bắt đầu:

  • từ 17:00 PM ngày 27/03 đến hết ngày 15/04/2023.

– NPC nhận nhiệm vụ: Sứ Giả Hoạt Động (tại Huyền Bột Phái)

– Nhận nhiệm vụ: Giải nhiệt nắng nóng

🎊 Phần thưởng:

Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo Nước Thánh Exp (1 giờ)
Bản đồ Đồng Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bản đồ Bạc

 

🍧🍨Sự Kiện 3 – Giải Nhiệt Nắng Nóng🍧🍨

⏰Thời gian bắt đầu:

  • từ 17:00 PM ngày 27/03 đến hết ngày 15/04/2023.

Sau khi có được 🍨Đá Bào Kem Tuyết mua thêm 🍹Nước Trái Cây trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Võ Huân Ngẫu Nhiên 3000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Phúc Vận Phù 15% ~ 25% Bùa may mắn
Bùa An Toàn Tơ nhện vàng Thủy ngọc kim thạch
Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân) Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân) Trứng thú cưng (Heaven pet)
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa) Bảo hạp (Nâng cấp)
Nước Thánh Exp 30% 1 Ngày Kim long chỉ thêu(24h) Vé vào cổng(2 giờ)
Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) Bản đồ Vàng
Bản đồ Kim Cương Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù
Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp) Triệu Hồi BOSS Hồng Bao Trang sức 11x ~ 16x (Ngẫu nhiên)

Chúc các bạn tham gia Sự Kiện vui vẻ.