🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

[Sự Kiện] – Thỏ Ngọc Xuất Hiện

Trong thời gian Sự Kiện,

Thời gian bắt đầu: sau bảo trì 17:00 PM ngày 27/09 đến hết 25/10/2023.

🔰Hướng dẫn tham gia:

  • NPC nhận nhiệm vụ: Mễ Ngưu (tại Huyền Bột Phái)
  • Nhận nhiệm vụ: Truy tìm Thỏ Ngọc.

Thỏ Bunny sẽ xuất hiện ngẫu nhiên bản đồ Huyền Bột Phái để các Hiệp Khách săn lùng làm nhiệm vụ.

❣ Thỏ Bunny xuất hiện vào:

  • 00:00 AM, 02:00 AM, 04:00 AM, 06:00 AM, 08:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 14:00 PM, 16:00 PM, 18:00 PM, 20:00 PM, 22:00 PM.

🎊 Phần thưởng ngẫu nhiên:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Nước Thánh Exp (1H) Bản đồ kho báu bậc (A) Bản đồ kho báu bậc (B)
Trung thu Vui Vẻ Trung thu Sôi Động Trung thu Nhiệt Huyết