Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Báo danh nhận thưởng quà đua top
  26-05-21

  Danh Sách 10 Top  Cao Thủ:

  🔰Vui lòng cung cấp theo mẫu sau:
  1️⃣Tên nhân vật:
  2️⃣Hạng bao nhiêu:
  3️⃣Mã số áo choàng (webshop):
  4️⃣Thú nuôi chọn con nào:

  Hạng 1: VuongLam

  • 100k Võ huân, Thú nuôi cấp 10(tự chọn), AC mm1% – Thời hạn (Vĩnh viễn).

  Hạng 2: AnhTraiMua

  • 50k Võ huân, Thú nuôi cấp 9(tự chọn), AC mm1% – (30 ngày).

  Hạng 3: ZzAnhThangZz

  • 40k Võ huân, Thú nuôi cấp 8(tự chọn), AC mm1% – (14 ngày).

  Hạng 4: Takkan

  • 30k Võ huân, Thú nuôi cấp 7(tự chọn), AC mm1% – (7 ngày).

  Hạng 5: Thuong

  • 30k Võ huân, Thú nuôi cấp 6(tự chọn), AC mm1% – (5 ngày).

  Hạng 6: KillMeofYouCan

  • 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).

  Hạng 7: ChiPu

  • 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).

  Hạng 8: NgoNgao

  • 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).

  Hạng 9: Zoebeo

  • 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).

  Hạng 10: phong14

  •  20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).

  Danh sách 5 TOP Võ Huân:

  🔰Vui lòng cung cấp theo mẫu sau:
  1️⃣Tên nhân vật:
  2️⃣Hạng bao nhiêu:
  3️⃣Mã số áo choàng (webshop):
  4️⃣Khí công võ công chọn:

  Hạng 1: AnhTraiMua

  • AC full khí công riêng dòng tự chọn +40.

  Hạng 2: Takan

  • AC full khí công riêng dòng tự chọn +30.

  Hạng 3: NgoNgao

  • AC full khí công riêng dòng tự chọn +20.

  Hạng 4: KillMeifYouCan

  • AC full khí công riêng dòng tự chọn +15.

  Hạng 5: VuongLam

  • AC full khí công riêng dòng tự chọn +10.

  Top Quà Tài Phú:

  • Không cần nhắn tin fanpage nhé.