Tri Ân Sư Đồ
ngày 20.11.2022

Bảo trì định kỳ máy chủ từ 18:00 PM đến 18:30 PM

Bảo trì máy chủ thứ 7 18:00 PM đến 18:30 PM ngày 22/10/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Điều chỉnh Drop Bản Đồ Kho Báu S1 không đúng.

➡ Điều chỉnh AutoOffline treo nhân vật hay chạy lung tung.

➡ Cập nhật Bùa đổi tên (không cần thoát guild, ly hôn).

➡ Cập nhật nhận phần thưởng đạt móc tích lũy tại NPC Sứ giả hoạt động.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.