🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ 18:30 PM đến 19:30 PM

Bảo trì máy chủ  18:30 PM đến 19:30 PM Ngày 16/11/2021

🔰Nội dung:

➡ Kết thúc chuỗi sự kiện Halloween

➡ Thay đổi Thất Huyền Cung (Ảo mộng).

➡ Thay đổi giờ điểm danh không bị giới hạn thời gian.

➡ Bảo trì, bảo dưỡng máy chủ….

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn👉