Bảo trì máy chủ Thứ 2 ngày 06/03/2023

Bảo trì máy chủ thứ 2 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 06/03/2023.

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

?Nội dung:

➡ Cập nhật chat Guild (theo Official)

➡ Sửa lỗi Quyền sư (Địa liên thật, Khing công 100).

➡ CTP cho sử dụng hồi sinh tại chổ.

➡ Kích hoạt hiệu ứng vòng xoay Effect Debuff Aoe Ninja, Cung

➡ Cập nhật ấn chuyển sinh cho thần nữ không nhận được, (!nhananchuyenchinh) để nhận ấn theo class.

➡ Khắc phục lỗi hiệu ứng Tứ Linh (người khác có thể nhìn thấy sau vài giây).

➡ Khắc phục lỗi lag quái 1 số con tại vị trí bãi (nếu phát hiện quái nó bị lag vui lòng nhắn tin Fanpage Index của con quái đó).

➡ Khắc phục lỗi reset điểm danh cho những ai chưa điểm danh được ngày hôm nay.

➡ Tăng drop 1 số hoạt động, luyện cấp những vật phẩm có giá trị tăng++.

➡ Kết thúc: [Sự Kiện] – Ý Nghĩa Ngày Valentine (24.12.2023)

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

 

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..