🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ Thứ 3 ngày 07/03/2023

Bảo trì máy chủ thứ 2 18:00 PM đến 18:30 PM ngày 07/03/2023.

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

?Nội dung:

– Khắc phục lỗi hôm qua bảo trì ngày 06/03/2023 còn thiếu xót làm ảnh hưởng đến người chơi trải nghiệm game.

– BQT quyết định x2 kinh nghiệm đến hết ngày 08/03/2023.

➡ Hủy bỏ hiệu ứng đối với Ấn chuyển sinh:

  • Đối với tất cả nhân vật đang sử dụng hiệu ứng tháng với Ân chuyển sinh
  • (Gõ lệnh: !chuyenhieuung) để chuyển thời gian của ấn thành pill nhân vật (Còn không có sử dụng thì không cần)
  • Đối với Class Cung (từ giờ sẽ sử dụng Mũi tên thanh vì trước đó dùng Ấn chuyển sinh).

➡ Hiệu ứng chuyển sinh (Tháng):

  • Từ giờ khi mua Shop@ Tất cả hiệu ứng tháng (chuyển sinh) sẽ chuyển sang khi sử dụng sẽ giống như pill tháng (Không còn pack vào Ấn nữa).
  • (Lưu ý: Hiệu ứng chỉ tác dụng với cấp chuyển sinh của bạn thấp hơn hoặc bằng với chuyển sinh hiện tại).

➡ Khắc phục lỗi không thấy Havenpet khi sử dụng.

➡ Cập nhật sự kiện 8/3 Quốc tết phụ nữ.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

 

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..