🌈🚢LỄ HỘI MÙA HÈ🌞☁️

🏖Mùa Hè Rực Rỡ🏝

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ từ 16:30 đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 7 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 16/07/2022

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Khai mở sự kiện tháng 7: https://hkgh.vn/su-kien/su-kien-thang-7-2022.html

➡ Cập nhật pill Shop@ Thiên Kiêu Lệnh để vượt ải thất huyền cung (ảo mộng) ở S2. Bắc Băng Cung.

➡ Cập nhật thêm sách buff các class, sách khí công các class từ 80, 110 đến 150 tại đạo cụ shop@.

➡ Khắc phục lỗi báo danh Boss Đao Kiếm Tiếu có người được người không.

➡ Cập nhật phó bản tổ đội thất huyền cung, thất huyền cung (ảo mộng).

➡ Khắc phục lỗi view thông tin người khác bị sai chỉ số trang bị.

➡ Cập nhật pill tăng level thú nuôi tăng max cấp 99 và mở rộng túi đồ thú nuôi.

➡ Điều chỉnh và fix lỗi khí công 1 số class.

➡ Thảo phạt gold ở S1. Nam Minh Hiệu

  • Do ngày trước chạy phiên bản 17.0 đến 18.0 còn nhiều Lỗ hổng. khiến cho gold bị bug và lạm phát.
  • Để cân bằng về sau BQT quyết định tất cả gold ở s1. Nam Minh Hiệu sau đợt bảo trì sẽ bị chia với số gold các bạn đang có
  • Túi đồ: trên 10b / 10.
  • Kho chung: / 2
  • Kho riêng: / 2

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..

Block "hearder_noel" not found