Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Chuỗi Sự Kiện – Máy Chủ Nam Minh Hiệu (Mới)
  16-05-21

  1./Khuyến mãi chuyển khoản / nạp thẻ: 50%

  – Thời gian bắt đầu: 16/05/2021

  – Thời gian kết thúc: 20/05/2021

  2./Top Quà Đua Top:

  – Thời gian bắt đầu: 16/05/2021

  – Thời gian kết thúc: 25/05/2021

  • TOP1: 100k Võ huân, Thú nuôi cấp 10(tự chọn), AC mm1% – Thời hạn (Vĩnh viễn).
  • TOP2: 50k Võ huân, Thú nuôi cấp 9(tự chọn), AC mm1% – (30 ngày).
  • TOP3: 40k Võ huân, Thú nuôi cấp 8(tự chọn), AC mm1% – (14 ngày).
  • TOP4: 30k Võ huân, Thú nuôi cấp 7(tự chọn), AC mm1% – (7 ngày).
  • TOP5: 30k Võ huân, Thú nuôi cấp 6(tự chọn), AC mm1% – (5 ngày).
  • TOP6: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).
  • TOP7: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).
  • TOP8: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).
  • TOP9: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).
  • TOP10: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).

  3./Top Quà Tài Phú:

  – Thời gian bắt đầu: 16/05/2021

  – Thời gian kết thúc: 25/05/2021

  Lưu ý: Tối thiểu thấp nhất [email protected] mới tính vào danh sách top nhé.

  • TOP1: 100 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Thú Rồng 1
  • TOP2: 50 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Phượng Hoàng 4
  • TOP3: 40 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Thú Phượng Hoàng 3
  • TOP4: 30 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Thú Phượng Hoàng 2
  • TOP5: 30 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Thú Phượng Hoàng 1
  • TOP6: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú
  • TOP7: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú
  • TOP8: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú
  • TOP9: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú
  • TOP10: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú

  4./Top Quà Top Võ Huân:

  – Thời gian bắt đầu: 16/05/2021

  – Thời gian kết thúc: 25/05/2021

  • TOP1: AC full khí công riêng dòng tự chọn +40.
  • TOP2: AC full khí công riêng dòng tự chọn +30.
  • TOP3: AC full khí công riêng dòng tự chọn +20.
  • TOP4: AC full khí công riêng dòng tự chọn +15.
  • TOP5: AC full khí công riêng dòng tự chọn +10.