🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Chuỗi Sự Kiện – Máy Chủ Nam Minh Hiệu (Mới)

1./Khuyến mãi chuyển khoản / nạp thẻ: 50%

– Thời gian bắt đầu: 16/05/2021

– Thời gian kết thúc: 20/05/2021

2./Top Quà Đua Top:

– Thời gian bắt đầu: 16/05/2021

– Thời gian kết thúc: 25/05/2021

 • TOP1: 100k Võ huân, Thú nuôi cấp 10(tự chọn), AC mm1% – Thời hạn (Vĩnh viễn).
 • TOP2: 50k Võ huân, Thú nuôi cấp 9(tự chọn), AC mm1% – (30 ngày).
 • TOP3: 40k Võ huân, Thú nuôi cấp 8(tự chọn), AC mm1% – (14 ngày).
 • TOP4: 30k Võ huân, Thú nuôi cấp 7(tự chọn), AC mm1% – (7 ngày).
 • TOP5: 30k Võ huân, Thú nuôi cấp 6(tự chọn), AC mm1% – (5 ngày).
 • TOP6: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).
 • TOP7: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).
 • TOP8: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).
 • TOP9: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).
 • TOP10: 20k Võ huân, Thú nuôi cấp 5(tự chọn), AC mm1% – (3 ngày).

3./Top Quà Tài Phú:

– Thời gian bắt đầu: 16/05/2021

– Thời gian kết thúc: 25/05/2021

Lưu ý: Tối thiểu thấp nhất 5K@ mới tính vào danh sách top nhé.

 • TOP1: 100 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Thú Rồng 1
 • TOP2: 50 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Phượng Hoàng 4
 • TOP3: 40 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Thú Phượng Hoàng 3
 • TOP4: 30 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Thú Phượng Hoàng 2
 • TOP5: 30 Bùa Tiến Hóa Pet, Thần Thú Phượng Hoàng 1
 • TOP6: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú
 • TOP7: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú
 • TOP8: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú
 • TOP9: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú
 • TOP10: 20 Bùa Tiến Hóa Pet, 5 Trứng Thần Thú

4./Top Quà Top Võ Huân:

– Thời gian bắt đầu: 16/05/2021

– Thời gian kết thúc: 25/05/2021

 • TOP1: AC full khí công riêng dòng tự chọn +40.
 • TOP2: AC full khí công riêng dòng tự chọn +30.
 • TOP3: AC full khí công riêng dòng tự chọn +20.
 • TOP4: AC full khí công riêng dòng tự chọn +15.
 • TOP5: AC full khí công riêng dòng tự chọn +10.