[Flash Sale] – Auto Offline

🔰 Thời gian:  (15:45) ngày 27/12/2022 ~ (15:45) ngày 02/01/2023.

🔰 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰 Nội dung:

📌Để nhầm múc đích giải pháp cho đức cap quang biển…
🎊BQT quyết định giảm giá 30% cho Auto Offline tại cửa hàng Shop@.
– Chúc các bạn có thể trải nghiệm thật tốt tại HKGH.VN