🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

[S.1 – Nam Minh Hiệu] – Hỗ trợ tân thủ khi tạo nhân vật mới

🔰🔰Hỗ trợ tân thủ khi tạo nhân vật mới🔰🔰
✅Áp dụng: Khi tạo nhân vật mới.
➡ 1 Hộp Auto (Vĩnh Viễn)
➡ 1 Cửu Chuyển Đơn
➡ 1 Thiên Niên Tuyết Sâm
➡ 1 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
➡ 10 Ngày lễ tết của thế lực (x300% Exp)
➡ 1 Ngưng Thần Châu (Địa) (2 triệu)
➡ 1 Ngưng Thần Châu (Địa) (5 triệu)
➡ 1 Ngưng Thần Châu (Địa) (10 triệu)
➡ 1 Ngưng Thần Châu (Địa) (20 triệu)
➡ 5 Thần Bí Thanh Thảo
➡ 5 Thần Bí Lục Thảo
➡ 5 Kẹo
➡ 5 Bồi Nguyên Đơn (Tiểu)
➡ 2 Thái Cực Thần Đơn
➡ 1 Rương trang bị thăng chức (2)
➡ 1 Rương trang bị thăng chức (3)
➡ 1 Rương trang bị thăng chức (4)
➡ 1 Rương trang bị thăng chức (5)
➡ 1 Áo choàng thời trang (+50)
________________
💓 Trân trọng – HKGH.VN💓
-=-=-=- ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ -=-=-=-
👑 Trang chủ : http://hkgh.vn/
👑 Diễn đàn: http://forum.hkgh.vn/
👑 Hướng dẫn đặc trưng của HKGH.VN: https://hkgh.vn/category/huong-dan