[Hỗ Trợ Tân Thủ] – Tạo nhân vật mới nhận chuyển sinh 2

Khi tạo nhân vật mới hiệp khách sẽ được BQT hỗ trợ đồ tân thủ như sau…

Thời gian áp dụng: 10:00 AM ngày 04/02/2024.

🔰Hỗ trợ tân thủ khi tạo nhân vật mới!!
✅Áp dụng: Khi tạo nhân vật mới.
➡ 01 Hộp Auto (Vĩnh Viễn)
➡ 01 Cửu Chuyển Đơn
➡ 01 Thiên Niên Tuyết Sâm
➡ 01 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)
➡ 05 Thần Bí Thanh Thảo
➡ 05 Thần Bí Lục Thảo
➡ 05 Kẹo
➡ 05 Bồi Nguyên Đơn (Tiểu)
➡ 05 Thái Cực Thần Đơn
➡ 05 Ngưng Thần Châu (Địa) (20 triệu)
➡ 20 Ngày lễ tết của thế lực (x300% Exp)
➡ 01 Rương trang bị thăng chức 35 (2)
➡ 01 Rương trang bị thăng chức 60 (3)
➡ 01 Rương trang bị thăng chức 80 (4)
➡ 01 Rương trang bị thăng chức 100 (5)
➡ 01 Áo choàng thời trang (+50)
➡ 01 Chuyển sinh đơn cấp 1
➡ 01 Chuyển sinh đơn cấp 2
Ngoài hỗ trợ tân thủ ra BQT hỗ trợ buff kinh nghiệm toàn máy chủ theo cấp độ & chuyển sinh:
  • x500% kinh nghiệm từ cấp độ 1 chuyển sinh 0 -> 185 chuyển sinh 6.
  • x300% kinh nghiệm từ cấp độ 110 chuyển sinh 7 -> 190 chuyển sinh 7.
  • x100% kinh nghiệm từ cấp độ 110 chuyển sinh 8 -> 180 chuyển sinh 8.

Chúc các Hiệp Khách chơi game vui vẻ!