🌈🚢LỄ HỘI MÙA HÈ🌞☁️

🏖Mùa Hè Rực Rỡ🏝

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Thông tin chi tiết Ngọc thuộc tính

Kim Cương Thạch (Thường)

(Có thể mua ở shop , train quái…)

 • Sức tấn công : 01 ~ 30
 • Công lực võ công : 01% ~ 25%
 • Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02
Hàn Ngọc Thạch (Thường)

(Có thể mua ở shop , train quái…)

 • Né tránh : 01 ~ 20
 • Phòng thủ : 01 ~ 15
 • Uy lực phòng thủ : 10 ~ 40
Kim Cương Thạch (Cao Cấp)

(Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…)

 • Sức tấn công : 25 ~ 40
 • Công lực võ công : 20% ~ 30%
 • Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02
Hàn Ngọc Thạch (Cao Cấp)
(Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…)

 • Né tránh : 15 ~ 30
 • Phòng thủ : 10 ~ 20
 • Uy lực phòng thủ : 41 ~ 80
Kim Cương Thạch (Siêu Cấp)
(Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…)

 • Sức tấn công : 35 ~ 50
 • Công lực võ công : 25% ~ 35%
 • Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02
Hàn Ngọc Thạch (Siêu Cấp)
Tìm ngọc từ (Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…)

 • Né tránh : 21 ~ 30
 • Phòng thủ : 15 ~ 25
 • Uy lực phòng thủ : 81 ~ 99
Kim Cương Thạch (Xuất Trần)(Mới)

– Chỉ áp dụng ở quái từ 170.
(Train quái, Event….)

 • Sức tấn công : 51 ~ 60
 • Công lực võ công : 36% ~ 40%
 • Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02
Kim Cương Thạch (Xuất Trần)(Mới)

– Chỉ áp dụng ở quái từ 170.

(Train quái, Event….)

 • Né tránh : 36 ~ 50
 • Phòng thủ : 26 ~ 40
 • Uy lực phòng thủ : 100 ~ 120
Đá Thuộc Tính
Bán tại NPC Shop “Kim Hương Ngọc”

 • Ngọc này sẽ kiếm đc bằng cách mua ở trong shop.
 • Thêm thuộc tính tại NPC Ngân kiều long
 • Có tác dụng ép vào vũ khí + áo tăng hiệu ứng + dame def tùy theo cấp độ
 • Các loại ngọc thuộc tính hiện có: Độc, Phong, Thủy, Hỏa, Nội Công, Ngoại Công…
Nhiệt Huyết Thạch

 • Bán tại NPC Shop “Kim Hương Ngọc”
  (Có thể mua ở shop , train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).
  Nhiệt huyết thạch võ công: +1
 • (Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).
  Xác suất hợp thành cường hoá: 1%
Cường hóa thạch

 • Bán tại NPC Shop “Đao Kiếm Tiếu”
  Lưu ý: Chỉ dùng được cho vũ khí, trang bị “từ 1x đến 12x”
Cường hóa thạch Siêu Cấp

 • Bán tại NPC Shop “Đao Kiếm Tiếu”
  Lưu ý: Chỉ dùng được cho vũ khí, trang bị ” từ 13x trở lên”

Block "hearder_noel" not found