Tri Ân Sư Đồ
ngày 20.11.2022

Thông tin chi tiết Ngọc thuộc tính

Kim Cương Thạch (Thường)

(Có thể mua ở shop , train quái…)

 • Sức tấn công : 01 ~ 30
 • Công lực võ công : 01% ~ 25%
 • Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02
Hàn Ngọc Thạch (Thường)

(Có thể mua ở shop , train quái…)

 • Né tránh : 01 ~ 20
 • Phòng thủ : 01 ~ 15
 • Uy lực phòng thủ : 10 ~ 40
Kim Cương Thạch (Cao Cấp)

(Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…)

 • Sức tấn công : 25 ~ 40
 • Công lực võ công : 20% ~ 30%
 • Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02
Hàn Ngọc Thạch (Cao Cấp)
(Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…)

 • Né tránh : 15 ~ 30
 • Phòng thủ : 10 ~ 20
 • Uy lực phòng thủ : 41 ~ 80
Kim Cương Thạch (Siêu Cấp)
(Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…)

 • Sức tấn công : 35 ~ 50
 • Công lực võ công : 25% ~ 35%
 • Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02
Hàn Ngọc Thạch (Siêu Cấp)
Tìm ngọc từ (Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…)

 • Né tránh : 21 ~ 30
 • Phòng thủ : 15 ~ 25
 • Uy lực phòng thủ : 81 ~ 99
Kim Cương Thạch (Siêu Cấp)(Mới)

– Chỉ áp dụng ở map mới (!move bolactathan)
(Train quái, Event….)

 • Sức tấn công : 51 ~ 60
 • Công lực võ công : 36% ~ 40%
 • Tất cả đẳng cấp khí công : 01 ~ 02
Kim Cương Thạch (Siêu Cấp)(Mới)

– Chỉ áp dụng ở map mới (!move bolactathan)

(Train quái, Event….)

 • Né tránh : 36 ~ 50
 • Phòng thủ : 26 ~ 40
 • Uy lực phòng thủ : 100 ~ 120
Đá Thuộc Tính
Bán tại NPC Shop “Kim Hương Ngọc”

 • Ngọc này sẽ kiếm đc bằng cách mua ở trong shop.
 • Thêm thuộc tính tại NPC Ngân kiều long
 • Có tác dụng ép vào vũ khí + áo tăng hiệu ứng + dame def tùy theo cấp độ
 • Các loại ngọc thuộc tính hiện có: Độc, Phong, Thủy, Hỏa, Nội Công, Ngoại Công…
Nhiệt Huyết Thạch

 • Bán tại NPC Shop “Kim Hương Ngọc”
  (Có thể mua ở shop , train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).
  Nhiệt huyết thạch võ công: +1
 • (Train quái , mở hộp rơi ra khi đánh quái…).
  Xác suất hợp thành cường hoá: 1%
Cường hóa thạch

 • Bán tại NPC Shop “Đao Kiếm Tiếu”
  Lưu ý: Chỉ dùng được cho vũ khí, trang bị “từ 1x đến 12x”
Cường hóa thạch Siêu Cấp

 • Bán tại NPC Shop “Đao Kiếm Tiếu”
  Lưu ý: Chỉ dùng được cho vũ khí, trang bị ” từ 13x trở lên”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.