Tri Ân Sư Đồ
ngày 20.11.2022

Bật tắt hiệu ứng võ huân

Hướng dẫn tắt hiệu ứng võ huân đi để giảm giật khi train cấp.

Ctrl + S => chọn Danh dự => chọn  danh hiệu bật võ huân lên.

Sau khi đã bật danh hiệu võ huân rồi thì vào cài đặt => chọn hiệu ứng (tắt hiệu ứng võ huân đi)

Lưu ý:

  • Lần sau bạn muốn bật danh hiệu võ huân thì phải vào cài đặt bật hiệu ứng võ huân thì mới gọi danh hiệu lên nhé.
  • Khi gọi danh hiệu thì mới vào cài đặt tắt hiệu ứng võ huân đi thì võ huân mới tác dụng nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.