🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Cách tạo logo trước tên bang hội

Hướng Dẫn tạo logo bang hội

Bước 1: Bang chủ vào game sử dụng lệnh /reghouse trong game . Lúc này thư mục guild sẽ mặc định được tạo ra ở đường dẫn
Bước 2: Tạo hình ảnh logo mà bạn muốn up cho bang. Với điều kiện sau:
-Logo ở size 16×16
-Logo ở định dạng file với đuôi .bmp (24-bit,bitmap)
-Logo có tên mặc định là Mark (tức là Mark.bmp)
Bước 3: sau đó các bạn copy file hình logo đưa vào đường dẫn trong ổ chứa game : client/Guild
Bước 4: Vào game sử dụng lệnh /reghouse lần thứ 2.

Ngoài ra BQT có để 1 số logo mặc định cho anh em lựa chọn lưu về chỉnh sửa rồi coppy vào:
http://id.hkgh.vn/logoGuild/