Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Cách tạo logo trước tên bang hội
  15-10-20

  Hướng Dẫn tạo logo bang hội

  Bước 1: Bang chủ vào game sử dụng lệnh /reghouse trong game . Lúc này thư mục guild sẽ mặc định được tạo ra ở đường dẫn
  Bước 2: Tạo hình ảnh logo mà bạn muốn up cho bang. Với điều kiện sau:
  -Logo ở size 16×16
  -Logo ở định dạng file với đuôi .bmp (24-bit,bitmap)
  -Logo có tên mặc định là Mark (tức là Mark.bmp)
  Bước 3: sau đó các bạn copy file hình logo đưa vào đường dẫn trong ổ chứa game : client/Guild
  Bước 4: Vào game sử dụng lệnh /reghouse lần thứ 2.

  Ngoài ra BQT có để 1 số logo mặc định cho anh em lựa chọn lưu về chỉnh sửa rồi coppy vào:
  http://id.hkgh.vn/logoGuild/