🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

[Hướng Dẫn] – Thức Tỉnh Tứ Linh

[Hướng Dẫn] – Thức Tỉnh Tứ Linh

I/ HẠ CẤP TẬP HỒN THẠCH

– Hạ cấp Tập Hồn Thạch được dùng để hợp thành vào Vũ Khí tăng 8 điểm tấn công/giai đoạn và Y Phục tăng 8 điểm phòng thủ/giai đoạn.

– Mỗi món Vũ Khí/Y phục tăng cao nhất 5 giai đoạn.

– Hạ cấp Tập Hồn Thạch có 2 loại nhưng tác dụng như nhau:

 1. undefined hình 1 Hạ cấp Tập Hồn Thạch: Được chế tạo từ nghề dược.
 2. undefined hình 2 Thiên Nhiên Hạ cấp Tập Hồn Thạch: Rớt từ quái

– Cách thức hợp thành:

 1. Click phải vào Hạ cấp Tập Hồn Châu khi đứng gần Đao Kiếm Tiếu Huyền Bột Phái.
 2. Cho Vũ Khí/Y Phục vào bảng hợp thành.
 3. Cho Phúc Vận Phù nếu muốn tăng tỉ lệ thành công.
 4. Chọn Đồng ý và chờ kết quả (thành công lên 1 giai đoạn, thất bại không mất trang bị).

 

undefined hình 3

 

II/ KỲ NGỌC THẠCH VÀ TRUNG CẤP TẬP HỒN THẠCH

– Kỳ Ngọc Thạch kết hợp với Trung cấp Tập Hồn Thạch để thức tỉnh Vũ khí/Y phục.

– Kỳ Ngọc Thạch được chia thành Sơ cấp – Trung cấp:

 • undefined hình 4 Sơ cấp Kỳ Ngọc Thạch
 • undefined hình 5 Trung cấp Kỳ Ngọc Thạch

– Sơ cấp Kỳ Ngọc Thạch có một trong những thuộc tính sau:

 • Thuộc tính Tâm: tăng lượng mana và ulpt (1~5% )
 • Thuộc tính Khí: tăng sức tấn công (1~5% )
 • Thuộc tính Thể: tăng lượng máu và def (1~5% )
 • Thuộc tính Hồn: tăng né tránh và chính xác (1~5% )
 • Thuộc tính Tỉnh ngộ cấp: tăng điểm tỉnh ngộ ( soul hạ đã được ép vào món đồ) lên (1~2.)

Sơ cấp kỳ ngọc thạch có thể dùng cho vũ khí hoặc áo.

– Trung cấp Kỳ Ngọc Thạch có một trong những thuộc tinh sau:

4 loại thuộc tính chỉ hợp thành vào Vũ khí:

 • Phẫn Nộ: Xác suất xuất hiện 20% sát thương.
 • Phục Cửu: Xác suất giảm 1/3 HP (chỉ tác dụng trên quái).
 • Hấp Hồn: Xác suất tăng gấp đôi tỉ lệ hút hồn.
 • Kỳ Duyên: Xác suất tăng x2 kinh nghiệm.

3 loại thuộc tính chỉ hợp thành vào Y phục:

 • Hỗn Nguyên: Xác suất giảm 1/2 sát thương võ công khi bị tấn công.
 • Di Tinh: Khi bị quái tấn công có xác suất nhận được trạng thái bất tử trong 3s.
 • Hộ Thể: Khi bị quái tấn công có xác suất chuyển sát thương nhận vào thành năng lượng (MP).

– Cách thức hợp thành:

 1. Click phải vào Trung cấp Tập Hồn Châu khi đứng gần Đao Kiếm Tiếu Huyền Bột Phái.
 2. Cho Vũ Khí/Y Phục vào bảng hợp thành.
 3. Cho Kỳ Ngọc Thạch Sơ cấp hoặc Trung cấp vào bảng hợp thành.
 4. Cho Phúc Vận Phù nếu muốn tăng tỉ lệ thành công.
 5. Chọn Đồng ý và chờ kết quả (thất bại không mất trang bị).

undefined hình 6

 

III/ HỆ THỐNG TỨ LINH

– Thức tỉnh sức mạnh của Tứ Linh trên Huyền Vũ – Chu Tước – Thanh Long – Bạch Hổ trên Vũ Khí/Y phục.

– Sau khi thức tỉnh trang bị, nhân vật sẽ có hiệu ứng phát sáng.

– Linh hồn thạch có thể được chế tạo từ nghề dược hoặc mua từ CashShop.

 

undefined hình 7