Hệ thống đá Ngũ Hành – Hạ Cấp Tập Hồn Thạch (Soul Hạ)

I/ SƠ LƯỢC:

  • Ngọc ngũ hành là loại ngọc dùng để op vào Vũ khí (tăng 8 tấn công 1 giai đoạn) và Áo (tăng 5 phòng thủ 1 giai đoạn).
  • Cách sử dụng: Click chuột phải vào viên ngọc ngũ hành sẽ hiện ra 1 bảng, chỉ cần đặt Vũ khí hoặc Trang bị vào + phúc vận phù (nếu muốn) --> Đồng ý
  • Thành công thì lên 1 giai đoạn. Thất bại không rớt cấp hoặc mất trang bị. Ngọc ngũ hành có 2 loại khác nhau nhưng tác dụng như nhau.

1

II/ Cách chế tạo:

Có 2 cách để có được đá ngũ hành đó là train quái nhặt nguyên liệu ghép trực tiếp hoặc học nghề chế tạo đá ngũ hành.

  • Cách 1 – Ghép trực tiếp

Trong quá trình train các bạn sẽ có cơ hội nhận được “Bảo thạch”.

Sưu tầm đủ 5 viên bảo thạch có thuộc tính khác nhau sẽ có thể tiến hành ghép thành đá linh hồn hạ cấp (Soul hạ cấp)

Click chuột phải vào Bảo thạch khi đủ 5 loại đá quý:

2

  • Cách 2 – Học nghề chế tạo vật bạo phát

Tại thành Huyền Bột, tìm gặp NPC Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Hóa Thị để học nghề Chế tạo vật bạo phát

3

Nguyên liệu chế tạo đá ngũ hành gồm: 654 (Hạ – Trung – Thượng cấp hồn kết tinh) + Cường hóa thạch  +Bạo phát (chuyển chức 2) (viên thuốc các bạn chế được trong quá trình luyện lên nghề)

III/ Chức năng hút hồn – tổ hợp vật phẩm (nguyên liệu):

  • Chức năng hút hồn:

Làm sao để có Hạ – Trung – Thượng cấp hồn kết tinh ? Mua viên Hạ – Trung – Thượng cấp Tập Hồn Châu tại NPC Kim Hương Ngọc. 7

  • Chức năng tổ hợp vật phẩm (nguyên liệu):

Đến NPC Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Hoàng Thi --> Tổ hợp vật phẩm

Cách thức tổ hợp: 3 Hạ --> 1 Trung, 2 Trung --> 1 Thượng

810