Hoạt động trong game
 • 09:00 - Phát giftcode
 • 15:00 - Phát giftcode
 • 20:00 - Thế lực chiến
 • 21:00 - Phát giftcode
 • 24:00 - Backup dữ liệu
 • Sơ lược về chức năng [Bái sư – học võ công]
  15-10-20

  – Điều kiện cơ bản:

  • Sư phụ phải là nhân vật đã thăng chức lần 2
  • Đệ tử tối thiểu là nhân vật đã thăng chức lần 2 (gia nhập chính/tà)
  • Khoảng cấp chênh lệch giữa đệ tử và sư phụ tối thiểu là 20
  • Sư phụ có thể nhận tối đa 3 đệ tử.
  • Đệ tử chỉ có thể nhận 1 sư phụ.
  • Các thế lực khác nhau không thể tạo quan hệ
  • Sư phụ và đệ tử phải là người cùng lớp nhân vật, cùng thế lực

  – Tạo quan hệ:

  Để tạo quan hệ thì đối phương phải đồng ý và tạo bằng phương pháp nhập từ mệnh lệnh đề nghị

  Đệ tử gõ dòng lệnh: /requestmaster [Tên sư phụ]

  Lưu ý: đệ tử và sư phụ phải đứng gần nhau

  – Hủy bỏ sư đồ:

  – Bạn có thể tự động sắp xếp lại quan hệ mà không cần hỏi ý kiến đối phương

  Sư phụ hoặc đệ tử gõ: /abandonrelationship [Tên nhân vật] : sẽ hủy bỏ mối quan hệ với nhân vật thích hợp (thầy trục xuất đồ đệ, đồ đệ từ chối sư phụ)

  – Phần thưởng liên quan đến sư đồ:

  Phần thưởng cơ bản cho sư phụ:khi đệ tử đánh quái nhận được kinh nghiệm thì sư phụ được 1% số kinh nghiệm đó

  Ví dụ: đệ tử đánh hổ được 1000 điểm kinh nghiệm thì sư phụ sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm

  Yêu cầu: sư phụ phải online

  – Truyền thụ võ công:

  • Đệ tử có thể học 1 trong các võ công của sư phụ (skill 1-10:cool:
  • Sư phụ chỉ có thể truyền cho đệ tử những võ công của thăng chức lần tiếp theo
  • Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử thì sư phụ sẽ không thể sử dụng được nữa! (đã truyền đi rồi mà)

  Ví dụ: đệ tử thăng chức lần 3 thì chỉ có thể nhận skill của thăng chức lần 4 trở xuống (tức là max là skill 97)

  Cách truyền thụ:

  • Mở UI sư đồ lên bằng phím tắt Ctrl+B
  • Chọn tên đệ tử muốn truyền võ công
  • Bấm vào nút chiêu thư bên dưới chữ truyền thụ, 1 UI võ công sẽ hiện ra. Hiển thị tất cả kỹ năng 1-108 của sư phụ đã học
  • Sư phụ chọn võ công cần truyền thụ và kéo sang UI sư đồ
  • Sau khi kéo xong thì UI sư đồ bên đệ tử sẽ hiển thị kỹ đăng đã truyền thụ

  Lưu ý: võ công chỉ có thể truyền thụ khi đệ tử đang online và không thể thay đổi võ công khác khi đã truyền thụ xong

  – Giao diện:

  Giao diện của đệ tử

  Giao diện của sư phụ

  Update :

  • Lệnh sư phụ nhận đệ tử /inviteapprentice ( tên nv )
  • Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử rồi thì sư phụ không thể sử dụng nữa!

  Lưu ý: – Kỹ năng Skill nào sau khi truyền cho đệ tử rồi thì sư phụ không thể sử dụng nữa!