🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Sơ lược về chức năng [Bái sư – học võ công]

 • Sư phụ phải là nhân vật đã thăng chức lần 2
 • Đệ tử tối thiểu là nhân vật đã thăng chức lần 2 (gia nhập chính/tà)
 • Khoảng cấp chênh lệch giữa đệ tử và sư phụ tối thiểu là 20
 • Sư phụ có thể nhận tối đa 3 đệ tử.
 • Đệ tử chỉ có thể nhận 1 sư phụ.
 • Các thế lực khác nhau không thể tạo quan hệ
 • Sư phụ và đệ tử phải là người cùng lớp nhân vật, cùng thế lực

– Tạo quan hệ:

Để tạo quan hệ thì đối phương phải đồng ý và tạo bằng phương pháp nhập từ mệnh lệnh đề nghị

Đệ tử gõ dòng lệnh: /requestmaster [Tên sư phụ]

Lưu ý: đệ tử và sư phụ phải đứng gần nhau

– Hủy bỏ sư đồ:

– Bạn có thể tự động sắp xếp lại quan hệ mà không cần hỏi ý kiến đối phương

Sư phụ hoặc đệ tử gõ: /abandonrelationship [Tên nhân vật] : sẽ hủy bỏ mối quan hệ với nhân vật thích hợp (thầy trục xuất đồ đệ, đồ đệ từ chối sư phụ)

Phần thưởng liên quan đến sư đồ:

Phần thưởng cơ bản cho sư phụ:

 • Khi nhận đệ tử từ 1 -> 3. Đệ tử online cùng kênh train quái sẽ giúp sư phụ gia tăng thêm % kinh nghiệm nhất định.

Truyền thụ võ công:

 • Đệ tử có thể học 1 trong các võ công của sư phụ (skill 1-10:cool:
 • Sư phụ chỉ có thể truyền cho đệ tử những võ công của thăng chức lần tiếp theo
 • Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử thì sư phụ sẽ không thể sử dụng được nữa! (đã truyền đi rồi mà)

Ví dụ: đệ tử thăng chức lần 3 thì chỉ có thể nhận skill của thăng chức lần 4 trở xuống (tức là max là skill 97)

Cách truyền thụ:

 • Mở UI sư đồ lên bằng phím tắt Ctrl+B
 • Chọn tên đệ tử muốn truyền võ công
 • Bấm vào nút chiêu thư bên dưới chữ truyền thụ, 1 UI võ công sẽ hiện ra. Hiển thị tất cả kỹ năng 1-108 của sư phụ đã học
 • Sư phụ chọn võ công cần truyền thụ và kéo sang UI sư đồ
 • Sau khi kéo xong thì UI sư đồ bên đệ tử sẽ hiển thị kỹ đăng đã truyền thụ

Lưu ý: võ công chỉ có thể truyền thụ khi đệ tử đang online và không thể thay đổi võ công khác khi đã truyền thụ xong

– Giao diện:

Giao diện của đệ tử

Giao diện của sư phụ

Update :

 • Lệnh sư phụ nhận đệ tử /inviteapprentice ( tên nv )
 • Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử rồi thì sư phụ không thể sử dụng nữa!

Lưu ý: – Kỹ năng Skill nào sau khi truyền cho đệ tử rồi thì sư phụ không thể sử dụng nữa!