🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

[Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Hội Halloween

🎃Sự Kiện 1: Khuyến mãi nạp C@sh!!

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 30/10 đến hết ngày 02/11/2023.

  • Tăng +30% khi Chuyển khoản hoặc Nạp thẻ điện thoại.

🎃Sự Kiện 2: Tăng tốc luyện cấp!!

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 30/10 đến hết ngày 02/11/2023.

  • Tăng X2 kinh nghiệm khi luyện cấp khi giết quái.

🎃Sự Kiện 3: Nâng cấp sức mạnh!!

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 30/10 đến hết ngày 02/11/2023.

  • Tăng +20% may mắn Cường hóa, Hợp thành.

🎃Sự Kiện 4: Lễ Hội Halloween!!

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 30/10 đến ngày 15/11/2023.

🔰Hướng dẫn tham gia:

  • NPC nhận nhiệm vụ: Ma Nữ – Autumn (tại Huyền Bột Phái)
  • Nhận nhiệm vụ: Thu thập bí đỏ ma quái.

🎊 Phần thưởng ngẫu nhiên:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Nước Thánh Exp (1H) Bản đồ kho báu bậc (A) Bản đồ kho báu bậc (B)

🎃Sự Kiện 5: Halloween Huyền Bí!!

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 30/10 đến ngày 15/11/2023.

➡️Sau khi có được “Bí Đỏ Ma Quái” mua thêm “Nón Phù Thủy” trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 3000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Kẹo (Halloween) Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) Chí Tôn Hỏa Dương Đơn
Phúc Vận Phù 15% ~ 25% Bùa may mắn Bùa An Toàn
Tơ nhện vàng Thủy ngọc kim thạch Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân)
Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân) Trứng thú cưng (Heaven pet) Bảo hạp (Bùa phúc vận phù)
Bảo hạp (Cường hóa) Bảo hạp (Nâng cấp) Nước Thánh Exp 30% (24h)
Nước Thánh Exp 30% (48h) Đại chiến thần đan Kim long chỉ thêu(24h)
Hộ tâm đan 20% Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp)
Bản đồ kho báu bậc (C) Bản đồ kho báu bậc (S) Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp)
Kim Sa Bí kíp Giả Kim Mãnh Vỡ Giả Kim
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Trang sức 11x ~ 16x (Ngẫu nhiên)

🎃Sự Kiện 6: Halloween Bí Ẩn!!

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 30/10 đến ngày 15/11/2023.

➡️Sau khi có được “Bí Đỏ Ma Quái” mua thêm “Chổi Phù Thủy” trên cửa hàng Shop @Cash gia tăng giá trị khi sử dụng!

🎁Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên giá trị như sau:

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Võ Huân Ngẫu Nhiên 5000~10000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Phúc Vận Phù 20% ~ 25% Kẹo (Halloween) Trứng thú cưng (Heaven pet)
Nước Thánh Exp (72H) Hộ tâm đan 20% Kim long chỉ thêu(24h)
Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp) Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK)
Bản đồ kho báu bậc (S) Chí Tôn Hỏa Dương Đơn Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp)
Kim Sa Bí kíp Giả Kim Mãnh Vỡ Giả Kim
Hiệu Ứng Áo Choàng C2 Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Trang sức 13x ~ 16x (Ngẫu nhiên)

➡️Ngoài ra khi sử dụng “Bí Đỏ Ma Quái” & “Chổi Phù Thủy” càng nhiều thì may mắn càng tăng sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên trang sức 160.

🎃Sự Kiện 7: Thời Trang Halloween!!

Thời gian bắt đầu: 17:00 PM ngày 30/10 đến ngày 15/11/2023.

– Trong quá trình diễn ra sự kiện Halloween 2023.

– Các hiệp khách mặc áo choàng thời trang như sau sẽ được cộng thêm:

  • +10% điểm kinh nghiệm, tỉ lệ rơi vật phẩm khi giết quái.
Trang phục Ma Pháp Sư (Nam)

Lệnh: !xemac 1024 | !mua 1024

Trang Phục Ma Pháp Sư (Nữ)

Lệnh: !xemac 521 | !mua 521