[Chuỗi Sự Kiện] – Tri Ân Sư Đồ (20.11)

Yulgang Hiệp Khách đón chào ngày Tri Ân Sư Đồ 20.11 với chuỗi sự kiện hấp dẫn.

🔰Khuyến mãi +20% Nạp @Cash:

– Áp dụng hình thức từ 19:00 PM ngày 19/11 đến hết ngày 22/11/2021

🔰Tăng tốc x2 kinh nghiệm:

– Áp dụng hình thức từ 19:00 PM ngày 19/11 đến hết ngày 21/11/2021

🔰Bảo Rương Tri Ân:

– Áp dụng hình thức từ 19:00 PM ngày 19/11 đến hết ngày 10/12/2021

– Nhiệm vụ : Tôn Sư Trọng Đạo (20.11)(1 lần / 1 ngày)

– Nhận nhiệm vụ ở NPC – Sứ giả hoạt động tại Huyền Bột Phái. Đánh quái chênh lệch không quá 20 cấp độ thì bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau: Chữ “Tôn” “Chữ Sư” Chữ “Trọng” “Chữ Đạo”.

  • Sau khi thu thập đủ quay về npc hoạt động trả và nhận được 01 Rương Tri Ân

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Chuỗi Sự Kiện] Lễ Hội Halloween (10.2020) hình 21 Phần thưởng:

Thái Cực Đơn (Vô Song) Bá Vương Đơn (Vô Song) Trường bạch sơn sâm
Đại Thanh Sư Tử Hống (10) Ngưng Thần Châu (Địa) (20 triệu) Vé vào cổng(2 giờ)
Chiến Phiếu Nước thánh Exp(1 Giờ) Bùa nhân hoán (10)

🔰Hoa Sơn Trà:

– Áp dụng hình thức từ 19:00 PM ngày 19/11 đến hết ngày 10/12/2021

– Nhiệm vụ : Mùa Hoa Tri Ân (20.11)(3 lần / 1 ngày)

– Nhận nhiệm vụ ở NPC – Sứ giả hoạt động tại Huyền Bột Phái. Đánh quái chênh lệch không quá 20 cấp độ thì bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm sau: Hạt mầm Hoa Sơn Trà”.

  • Sau khi thu thập đủ quay về npc hoạt động trả và nhận được 01 Hoa Sơn Trà

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Chuỗi Sự Kiện] Lễ Hội Halloween (10.2020) hình 21 Phần thưởng:

Thần Bí Thanh Thảo Thần Bí Lục Thảo Bảo hạp (Gold)
Nước Thánh Exp (1 giờ) Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bản đồ Đồng

🔰Bounus:

Sử dụng 01 Hoa Sơn Trà   kết hợp với Giấy Gói Hoa (cửa hàng @Shop) sẽ nhận được phần thưởng giá trị hơn:

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - [Chuỗi Sự Kiện] Lễ Hội Halloween (10.2020) hình 21 Phần thưởng:

Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000 Bảo hạp (Bùa tiến hóa) Bảo hạp (Trang sức)
Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan Long Lân Hộ Thể Đan Bản đồ Bạc
Bảo hạp (Bùa phúc vận phù) Bảo hạp (Cường hóa) Bảo hạp (Nâng cấp)
Ngọc PT 30>35 Nước Thánh Exp 30% 3 Ngày Kim long chỉ thêu(24h)
Vé vào cổng(2 giờ) Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp) Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (Cao cấp)
Ngọc ULPT 98 99 100 Ngọc CLVC 34 35 36 % Bản đồ Vàng
Bản đồ Kim Cương Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp)