Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 3 ngày 30/01/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 3 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 30/01/2024.

🔶Nội dung:

➡ Cập nhật thêm dữ liệu cho Tết Giáp Thìn 2024 sắp tới.

➡ Thay đổi Buff hỗ trợ kinh nghiệm:

  • x500% áp dụng cấp độ 1 chuyển sinh 0 -> 185 chuyển sinh 6.
  • x300% áp dụng cấp độ 110 chuyển sinh 7 -> 190 chuyển sinh 7.
  • x100% áp dụng cấp độ 110 chuyển sinh 8 -> 180 chuyển sinh 8.

➡ Thay đổi thêm cơ chế Giftcode tự động sau bảo trì:

  • Mỗi nhận vật chỉ nhập tối đa 5 Giftcode / ngày cho bản thân.
  • Giftcode phát ở kênh nào thì chỉ nhập được ở kênh đó không cho nhập liên server như trước nữa.

➡ Và 1 số tính năng khác thay đổi & cập nhật khi tham gia game sẽ rỏ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…