[Sự Kiện] – Tri Ân Sư Đồ (20/11)

Tôn trọng biết ơn sư phụ, coi trọng đạo lý chính là giá trị cốt lõi của câu thành ngữ “Tôn Sư Trọng Đạo”.

Hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, 

Hiệp Khách Giang Hồ VN cho ra mắt chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo”, tri ân đến ân sư của mình.

️🎯Sự Kiện 1 – Tăng tốc luyện cấp
Thời gian:
– Bắt đầu: (Sau bảo trì ngày 18/11/2022).
– Kết thúc: (hết ngày ngày 20/11/2022).
🔰Nội dung:

 • Nhân đôi điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp.

 

️🎯Sự Kiện 2 – Khuyến mãi nạp @Cash
Thời gian:

– Bắt đầu: (Sau bảo trì ngày 18/11/2022).

– Kết thúc: (hết ngày ngày 20/11/2022).

🔰Nội dung:

 • Ưu đãi +20% vào hình thức Nạp thẻ & Chuyển Khoản.

 

️🎯Sự Kiện 3 – Tôn Sư Trọng Đạo
Thời gian:

– Bắt đầu: (Sau bảo trì ngày 18/11/2022).

– Kết thúc: (Sau bảo trì ngày 13/12/2022).

🔰Nội dung:

 • Nhiệm vụ: Tôn Sư Trọng Đạo.
 • NPC: Sứ Giả Hoạt Động (tại Huyền Bột Phái).
 • Nhiệm vụ tiến hành ngày/1lần.
 • Các nhân sĩ giang hồ phải đạt cấp độ 60 có thể nhận nhiệm vụ tại Sứ Giả Hoạt Động (tại Huyền Bột Phái).
 • Tiêu diệt quái “có kinh nghiệm” tương ứng với cấp độ của bạn sẽ ngẫu nhiên thu thập vật phẩm nhiệm vụ.

undefined hình 11Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiêm vụ sẽ nhận được 01 Rương Tri Ân (20.11).
Danh sách phần thưởng Rương Tri Ân (20.11) nhận ngẫu nhiên sau khi sử dụng:

S1. NAM MINH HIỆU S2. BẮC BĂNG CUNG
 • Thần Bí Thanh Thảo
 • Thần Bí Lục Thảo
 • Nước Thánh Exp (1 giờ)
 • Bản đồ Đồng
 • Bảo hạp (Bùa tiến hóa)
 • Bảo hạp (Trang sức)
 • Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000
 • Bảo hạp (Bùa phúc vận phù)
 • Bản đồ Bạc
 • Thần Bí Thanh Thảo
 • Thần Bí Lục Thảo
 • Nước Thánh Exp (1 giờ)
 • Bản đồ Đồng
 • Bảo hạp (Bùa tiến hóa)
 • Bảo hạp (Trang sức)
 • Võ Huân Ngẫu Nhiên 1000~5000
 • Bảo hạp (Bùa phúc vận phù)
 • Bản đồ Bạc

️🎯Sự Kiện 4 – Tri Ân Sư Đồ
Thời gian:

– Bắt đầu: (Sau bảo trì ngày 18/11/2022).

– Kết thúc: (Sau bảo trì ngày 13/12/2022).

🔰Nội dung:

 • Nhiệm vụ: Tri Ân Sư Đồ.
 • NPC: Sứ Giả Hoạt Động (tại Huyền Bột Phái).
 • Nhiệm vụ tiến hành ngày/3lần.
 • Các nhân sĩ giang hồ phải đạt cấp độ 60 có thể nhận nhiệm vụ tại Sứ Giả Hoạt Động (tại Huyền Bột Phái).
 • Tiêu diệt quái “có kinh nghiệm” tương ứng với cấp độ của bạn sẽ ngẫu nhiên thu thập vật phẩm nhiệm vụ.

undefined hình 11Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiêm vụ sẽ nhận được 01 Bút Lông (Vàng).
Yêu Cầu:

 • Sau khi có được Bút Lông (Vàng) phải có được Trang Giấy (Vàng) để kết hợp đổi lấy Quyển Sách (Vàng)
 • Có thể mua Trang Giấy (Vàng) tại cửa hàng shop@.

Danh sách phần thưởng Quyển Sách (Vàng) nhận ngẫu nhiên sau khi sử dụng:

S1. NAM MINH HIỆU S2. BẮC BĂNG CUNG
 • Võ Huân Ngẫu Nhiên 3000~10000
 • Bảo hạp (Bùa tiến hóa)
 • Bảo hạp (Trang sức)
 • Chí Tôn Hỏa Dương Đơn
 • Phúc Vận Phù 15% ~ 25%
 • Bùa may mắn
 • Bùa An Toàn
 • Tơ nhện vàng
 • Thủy ngọc kim thạch
 • Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân)
 • Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân)
 • Trứng thú cưng (Heaven pet)
 • Bảo hạp (Bùa phúc vận phù)
 • Bảo hạp (Cường hóa)
 • Bảo hạp (Nâng cấp)
 • Nước Thánh Exp 30% 1 Ngày
 • Kim long chỉ thêu(24h)
 • Vé vào cổng(2 giờ)
 • Bảo hạp (Trang sức)(Cao Cấp)
 • Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp)
 • Bản đồ Vàng
 • Bản đồ Kim Cương
 • Hiệu Ứng Áo Choàng C2
 • Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù
 • Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp)
 • Trang sức 11x đến Trang sức 15x (Ngẫu nhiên)
 • Võ Huân Ngẫu Nhiên 3000~10000
 • Bảo hạp (Bùa tiến hóa)
 • Bảo hạp (Trang sức)
 • Chí Tôn Hỏa Dương Đơn
 • Phúc Vận Phù 15% ~ 25%
 • Bùa may mắn
 • Bùa An Toàn
 • Tơ nhện vàng
 • Thủy ngọc kim thạch
 • Bùa thúy ngọc (vũ khí)(chân)
 • Bùa thúy ngọc (trang bị)(chân)
 • Trứng thú cưng (Heaven pet)
 • Bảo hạp (Bùa phúc vận phù)
 • Bảo hạp (Cường hóa)
 • Bảo hạp (Nâng cấp)
 • Nước Thánh Exp 30% 1 Ngày
 • Kim long chỉ thêu(24h)
 • Vé vào cổng(2 giờ)
 • Bảo hạp (Trang sức)(Thường)
 • Sức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp)
 • Bản đồ Vàng
 • Bản đồ Kim Cương
 • Hiệu Ứng Áo Choàng C2
 • Chí Tôn Nhiệt Huyết Phù
 • Bảo hạp (Trang sức)(Siêu cấp)
 • Trang sức 11x đến Trang sức 15x (Ngẫu nhiên)