Bảo trì định kỳ máy chủ vào thứ 2 ngày 15/01/2024

📣📣Bảo trì định kỳ máy chủ Thứ 2 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 15/01/2024.

🔶Nội dung:

➡ Kết thúc: [Chuỗi Sự Kiện] – HAPPY NEW YEAR 2024

➡ Thay đổi cơ chế Giftcode tự động:

  • Sau bảo trì mỗi nhận vật chỉ nhập tối đa 10 Giftcode / 1 ngày cho bản thân.
  • Huỷ bỏ tính năng tự xoá Giftcode sau 30 phút từ khi phát.
  • Điều chỉnh phần thưởng Giftcode tự động (Khoá)(Không thời hạn) -> (Khoá)(Thời hạn tồn tại 1 ngày).

➡ Cập nhật thêm tính năng Auto Offline:

  • Nếu nhân vật hết thời gian sử dụng “Treo Auto Offline” sẽ tự động thoát game và dừng việc treo Auto Offline.
  • Mọi người lưu ý kiểm tra thời gian để tránh hết thời gian mà không biết.

➡ Và 1 số tính năng khác…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…