Tri Ân Sư Đồ
ngày 20.11.2022

Bảo trì định kỳ thứ 2 hàng tuần 16:55 PM đến 17:00 PM

📣📣Thông báo: Bảo trì định kỳ 5 phút
⏰Thời gian bắt đầu từ: Thứ 2 hàng tuần 16:55 PM đến 17:00 PM ngày 11/10/2021

🔰Nội dung:
➡Bảo trì định kỳ Hệ thống Network & Tối ưu cho máy chủ.

➡ [Kết thúc] Chuỗi Sự Kiện Rước Đèn Đón Trung Thu.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn👉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.