Bảo trì hệ thống máy chủ vào thứ 2 ngày 09/10/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 2 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 09/10/2023.

🔶Nội dung:

➡ Khắc phục lỗi không thể rút hay cất tiền vào kho riêng, kho chung.

➡ Cải thiện hệ thống Auto Party (hạn chế spam).

– Hệ thống này sẽ tự động lưu danh sách mời mà bạn đã thiết lập. Không cần phải cài đặt list mỗi lần khi đăng nhập game.

  • !autopt-on/!autopt-off (Bật/Tắt hệ thống tự động AutoParty)
  • !autopt-list tên thành viên (ví dụ !autopt-list abc,abc2,abc3…vv)
  • !autopt-checklist (kiểm tra tên có trong danh sách list đang mời).
  • !autopt-xoalist (dùng để xóa danh sách list trước đó đã lên danh sách).

– Sau khi đã lên danh sách list party thì mỗi khi đăng nhập game, gõ lệnh !autopt-on để bật chức năng tự động mời.

➡ Cập nhật hệ thống sư đồ (mới): https://hkgh.vn/huong-dan/tinh-nang-he-thong-su-do.html

➡ Cải thiện tối ưu hệ thống mượt hơn.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

 

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…