🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì hệ thống máy chủ vào thứ 2 ngày 30/10/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 2 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 30/10/2023.

🔶Nội dung:

➡ Cập nhật: [Chuỗi Sự Kiện] – Lễ Hội Halloween

➡ Khắc phục lỗi dùng lệnh: !xemac không hiễn thị.

➡ Khắc phục lỗi hiễn thị túi đồ thú nuôi.

➡ Cập nhật Áo choàng mới Ma Pháp Sư.

➡ Cập nhật hiễn thị % cống hiện sư đồ (Chuẩn).

➡ Đồng bộ lại tên vợ chồng kết hôn, những nhân vật nào không đồng bộ kết hôn sẽ bị xóa.

➡ Và 1 số cập nhật khác…

➡ Xóa toàn bộ Quest, Item Quest đã nhận.

➡ Cải thiện tối ưu Client & Hệ thống mượt hơn.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…