Bảo trì hệ thống máy chủ vào thứ 4 ngày 25/10/2023

📣📣Bảo trì máy chủ Thứ 4 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 25/10/2023.

🔶Nội dung:

➡ Kết thúc: [Chuỗi Sự Kiện] – Đêm Hội Trăng Rằm 2023

➡ Hoàn thiện tối ưu thêm cho tính năng (Sư Đồ): https://hkgh.vn/huong-dan/tinh-nang-he-thong-su-do.html

 • Điều chỉnh giảm số lượng quái luyện cấp đạt yêu cầu đệ tử tăng điểm cống hiến từ giờ sẽ cày điểm sẽ dễ hơn.
 • Đệ tử bậc 5 -> Đệ tử bậc 4 : tự bản thân tiêu diệt khoảng 5,000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
 • Đệ tử bậc 4 -> Đệ tử bậc 3 : tự bản thân tiêu diệt khoảng 10,000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
 • Đệ tử bậc 3 -> Đệ tử bậc 2 : tự bản thân tiêu diệt khoảng 20,000 quái vật để đạt 100% cống hiến.
 • Đệ tử bậc 2 -> Đệ tử bậc 1 : tự bản thân tiêu diệt khoảng 50,000 quái vật để đạt 100% cống hiến.

Xóa toàn bộ điểm cống hiến hiện có để tránh lỗi, cấp bậc không ảnh hưởng.

Thay đổi hệ thống tính điểm kinh nghiệm đệ tử giết quái sư phụ hưỡng 1% kinh nghiệm.

 • Hiện tại: [TỔNG TOÀN BỘ EXP] -> thay đổi: [PILL EXP (@Shop) + TRANG BỊ EXP] của đệ tử

➡ Hỗ trợ tân thủ (Áp dụng cho kênh PK):

 • Sau bảo trì từ chưa chuyển sinh -> chuyển sinh 4 khi luyện cấp không bật PK sẽ không bị người khác tấn công.

➡ Sau bảo trì Kênh sẽ thay đổi như sau:

 • Kênh 1 [NoPK/Mua Bán].
 • Kênh 2 [NoPK/Tân Thủ].
 • Kênh 3 [PK/Drop +25%].
 • Kênh 4 [PK/Drop +25%].
 • Kênh 5 [PK/Drop +25%].
 • Kênh 6 [BOSS/TLC/DKT].

Bổ sung:

 • Hệ thống sẽ kiểm tra các nhân vật treo bán offline tại Kênh 1 [Mua Bán/PVE] có lượng IP chung có dấu hiệu spam treo mua bán sẽ bị BQT kickout không báo trước.

Cập nhật thêm [Luật]:

 • Sử dụng Auto Chat treo spam văng tục trong kênh lặp lại liên tục nhiều lần làm ảnh hưởng đến cộng đồng, Nếu bị nhiều người tố cáo BQT sẽ Khóa Chat nhân vật đó.
 • Thời gian lần đầu khóa [12 tiếng], lần 2 khóa [24 tiếng], lần 3 khóa [vĩnh viễn].

➡ Và 1 số cập nhật khác…

➡ Cải thiện tối ưu hệ thống mượt hơn.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…