Bảo trì máy chủ 16:30 PM đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ 16:30 PM đến 17:00 PM Ngày 15/12/2021

🔰Nội dung:

Cập nhật Chuỗi sự kiện – Lễ Giáng Sinh.

Thay đổi hỗ trợ kinh nghiệm tân thủ chưa chuyển sinh là 100%.

Cập nhật thay đổi 1 số lỗi ở máy chủ.

Bảo trì, bảo dưỡng máy chủ….

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn