Bảo trì máy chủ 16:30 PM đến 18:00 PM

Bảo trì máy chủ 16:30 PM đến 18:00 PM Ngày 31/12/2021

🔰Nội dung:

➡ Thay đổi hệ thông AI quái thông minh hơn (theo v19.0).

➡ Cập nhật toàn bộ tất cả map vị trí quái (theo v19.0).

➡ Cập nhật quái hồi sinh hiện tại (15 ~ 20 giây thay đổi hồi sinh thành 5s) (theo v19.0).

➡ Thay đổi dame attack nhân vật lên quái (hiện tại dame quá ảo, giảm dame thì đồng bộ với giảm máu quái.

➡ Cập nhật quái & map nam minh hiệu (hoài niệm cây cầu mê cung. PK không -âm điểm PK tại kênh PK)

➡ Reset All Quest.

Lưu ý:

  • Bắt buộc tất cả áp dụng để cho tiện việc quá trình cập nhật phiên bản v19.0 sắp tới.

Bonus:

  • Do bảo trì liên tục 2 ngày & cũng như khai đầu năm mới 2022 Tết Tây. BQT sẽ x2 kinh nghiệm hết ngày 02/01/2022.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Cáo lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi bảo trì lần này.
‼Các bạn có thể vào game bình thường.Cảm ơn