Bảo trì máy chủ Thứ 2 ngày 27/03/2023

️🎯Bảo trì máy chủ thứ 2 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 27/03/2023.

?Nội dung:

➡ Cập nhật Sự kiện Giải Nhiệt Nắng Nóng: https://hkgh.vn/su-kien/su-kien-giai-nhiet-nang-nong-27-03-2023.html

➡ Kết thúc Sự kiện Khoai Lang Nướng. 

➡ Cập nhật Bonus thêm thuộc tính Trang sức cấp 110 đến 160.

Lưu ý:

 • Đối với dây chuyền 1 số lưu ý nhỏ cho anh em hiểu về hiễn thị trang sức đối với (toái) nó xài chung cho (toái) & (ma)
 • Nên đừng quan tâm nó hiễn thị kích cho trang sức nào, chỉ quan tâm là Khuyên & Nhẫn nó kích đủ 5 dòng là tác dụng.
 • Chỉ cần mang đủ 5 món theo 1 bộ (Ma) hoặc (Toái) là được.

➡ Cập nhật thay đổi dây chuyền riêng biệt (Ma) & (Toái) để kích hoạt set Bonus

 • Có thể mua vật phẩm Bùa hoán đổi (Dây Chuyền) ở Bình Thập Chỉ
 • Để chuyển đổi từ dây chuyền từ (Ma) sang (Toái) và ngược lại.

➡ Cập nhật thêm quái ở map Xích Thiên Giới, Bộ Lạc Tà Thần, Yến Phi Gia, Lãnh Địa Thanh Kiếm

 • Mỗi vị trí quái gia tăng thêm 3 ~ 4 quái.

➡ Tăng rate cường hóa thức tỉnh thêm 5%.

➡ Cập nhật map đấu trường PK không bị âm điểm (!move dautruong).

➡ Hỗ trợ Kinh nghiệm Thiên Mã Cung:

 • x500% kinh nghiệm (Chưa chuyển sinh đến Cấp 175, Chuyển sinh 4).
 • x300% kinh nghiệm (Cấp 110, Chuyển sinh 5 đến Cấp 180, Chuyển sinh 5).
 • x100% kinh nghiệm (Cấp 110, Chuyển sinh 6 đến Cấp 180 Chuyển sinh 6).

➡ Tăng giới hạn Hạ cấp tập hồn thạch từ 10 lên 50.

➡ Cập nhật trang bị, vũ khí, tay, chân cấp 80 đến 130 (Trắng)(Thường):

 • Class thường bán tại 2 NPC Trương Tam Phong, Chương Tử Nghi (tại Huyền bột phái).
 • Class Hero bán tại NPC Ngân Kiều Long (tại Huyền bột phái).

➡ Cập nhật thêm rút ngọc Cao cấp, Siêu cấp tại Kim Hương Ngọc.

➡ Treo Shop (Offline) Chuyền về Kênh 1 (NoPK – Mua Bán).

 • Do kênh 2 hay quá tải, BQT quyết định hạn chế tình trạng này nên chỉ cho phép Treo shop (Offline) được ở Kênh 1.
 • Có thể treo shop online ở kênh 2,3,4,5 nhưng không thể treo offline.

➡ Cho phép dồn Hạ cấp tập hồn thạch, Trung cấp tập hồn thạch cho gọn túi đồ.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..