🏵️Mừng Xuân🏵️

🐉Giáp Thình 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ Thứ 3 ngày 01/08/2023

📣📣 Bảo trì máy chủ thứ 3 17:00 PM đến 21:00 PM ngày 01/08/2023.

?Nội dung:

➡ Cập nhật sớm Sự kiện đến ngày tự động mở  [Chuỗi Sự Kiện] – Ngưu Lang Chức Nữ (08.2023)

➡ Giải phóng tài nguyên máy chủ định kỳ.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..