Bảo trì máy chủ Thứ 5 ngày 10/08/2023

📣📣Bảo trì máy chủ thứ 5 vào lúc 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 10/08/2023.

🔶Nội dung:

➡ Cập nhật [Hoạt Động] – Thế Lực Chiến

➡ Cập nhật [Phó Bản] – Đao Kiếm Tiếu

➡ Cập nhật dữ liệu Phó bản Boss Thế Giới (sắp ra mắt).

➡ Khắc phục lỗi tặng hoa online bị lag (phải đổi nhân vật)(thử nghiệm).

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

 

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…