Bảo trì máy chủ Thứ 6 ngày 11/08/2023

📣📣Bảo trì máy chủ thứ 6 16:30 PM đến 17:00 PM ngày 11/08/2023.

🔶Nội dung:

➡ Khắc phục lỗi còn xót lại hôm qua.

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

💠Bonus:

➡ X2 kinh nghiệm sau bảo trì đến hết ngày chủ nhật.

⛔Lưu ý:
‼Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv

‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng…