🌈🚢LỄ HỘI MÙA HÈ🌞☁️

🏖Mùa Hè Rực Rỡ🏝

Tải game nhanh rủ rê bạn bè lập tổ đội tham gia chiến tại HKGH.VN phiên bản V22

Bảo trì máy chủ từ 16:00 PM đến 17:00 PM

Bảo trì máy chủ thứ 2 16:00 PM đến 17:00 PM ngày 28/11/2022.

  • Áp dụng máy chủ Nam Minh Hiệu, Bắc Băng Cung.

🔰Nội dung:

➡ Cập nhật Vật phẩm Hành Tẩu Giang Hồ (mới) tại Cửa Hàng Shop@.

  • Hành tẩu Giang Hồ (Cơ Bản)
  • Hành tẩu Giang Hồ (Cao Cấp)

– Mục đích để hỗ trợ những tân thủ muốn theo kịp những người đi trước và trải nghiệm nhanh khi đến server mà không phải lo.

– Mỗi cuốn sẽ có hỗ trợ khác nhau nên cân nhắc trước khi mua và sử dụng.

➡ Cập nhật map mới Lãnh Địa Thanh Kiếm (mới), Quái Mới 170 ~ 196.

  • (Gõ lệnh !move ldthanhkiem) để dịch chuyển vào hoặc (!mapluyencap) (để xem danh sách map).

➡ Quái từ 170 sẽ có 2 ngọc mới như sau:

  • Kim Cương Thạch (Xuất Trần)(Mới).
  • Hàn Ngọc Thạch (Xuất Trần)(Mới).

➡ Cập nhật điều chỉnh nhiều thứ cho máy chủ…vv

➡ Bảo trì bảo dưỡng máy chủ.

⚠Khuyến cáo:
➡ Trong quá trình máy chủ đang bảo trì các bạn nên khởi động lại máy tính của mình để reset all cache máy.

‼Trong quá trình bảo trì game hãy thoát game trước 5 phút bảo trì tránh thất thoát đồ các thứ liên quan…vv
‼Trong lúc chờ đợi bảo trì hạn chế giao dịch thao thác liên quan đến @Cash ở ngoài tránh ảnh hưởng..

Block "hearder_noel" not found